Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

Scroll
2 min read

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

2 min read

5/11/21

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

Agus é mar aidhm acu treochtaí iompraíochta 3,000 cónaitheoir i gCromghlinn ar an taobh ó dheas de Bhaile Átha Cliath a athrú, is tionscadal leathan uaillmhianach é Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne atá á mhaoiniú ag Éire Ildánach trína chiste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide, ceann de 15 tionscadal den sórt sin timpeall na tíre.

Chuir an tionscadal, ar tionscnamh de chuid Glanadh Pobail Chromghlinne agus Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath é, tús lena cheardlanna tosaigh i Meán Fómhair 2021, sular seoladh é i mí na Samhna.

Ag tosú go luath in 2022, beidh Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne i bhfoirm sraith imeachtaí, gealltanas agus comhoibrithe idir líonra eolaithe aeráide, ealaíontóirí cónaithe agus grúpaí pobail. Cruthóidh na himeachtaí seo stór smaointe faoi aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide don phobal chun machnamh a dhéanamh air, a dhí-thógáil, a bheachtú, a atógáil agus a chur i bhfeidhm.

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

Open Video

Tá beirt ealaíontóirí cónaithe, Aoife Raleigh, ealaíontóir sorcais ildisciplíneach, léiritheoir agus éascaitheoir a bhfuil duaiseanna buaite aici; agus Niamh Shaw, scríbhneoir, taibheoir, innealtóir agus eolaí a vótáladh le déanaí mar dhuine de phríomhchumarsáidí eolaíochta agus speisialtóirí STEAM na hÉireann. I measc na ngrúpaí áitiúla a bhfuil baint acu le Glantachán Pobail Chromghlinne tá Positive Action Crumlin, agus Ionad Pobail Ceoil agus na nEalaíon Naomh Agnes, a chruthóidh nasc le cónaitheoirí Chromghlinne, a chuimseoidh an limistéar idir Bóthar Naomh Muire, Bóthar Naomh Agnes, Bóthar Chamaí Thiar, Camaigh Íochtarach, Bóthar an Chlochair agus Bóthar Parnell.

Taobh amuigh de Chromghlinn, táthar ag súil go gcruthóidh an tionscadal samhail inscálaithe d’athrú agus gníomhaíocht ar leibhéal áitiúil chun troid in aghaidh athrú aeráide trí chosáin chruthaitheacha agus nuálacha a fhorbairt i dtreo athrú comhshaoil.

Faigh tuilleadh eolais faoin gciste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide.

Gníomhaíocht Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne crumlincreativeclimateaction.ie

Glantachán Pobail Chromghlinne crumlincommunitycleanup.ie

Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath dublincityartsoffice.ie

Niamh Shaw niamhshaw.ie

Aoife Raleigh www.aoiferaleigh.com

Stay up to date

×