Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Repair Acts, Ireland

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Repair Acts, Ireland

2 min read

4/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Repair Acts, Ireland

Is iniúchadh comhoibritheach é Repair Acts, Éire ar a dtugann an t-ealaíontóir agus taighdeoir Teresa Dillon “cultúir deisiúcháin” agus a ról i dtomhaltas, tomhaltachas agus athchúrsáil ábhar. Tógann Repair Acts, Éire ar chlár taighde idirnáisiúnta cleachtas-bhunaithe atá ann cheana a dhéanann iniúchadh ar chultúir deisiúcháin ar bhealach iolraíoch agus comhchoiteann, a bhfuil Dillon i gceannas air agus ar chomhbhunaigh sí.

Tá an tionscadal ar cheann de 15 a mhaoiníonn Éire Ildánach trína chiste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide €2 mhilliún, agus is é an aidhm atá leis athruithe cearta agus fiúntacha a chruthú ar iompraíocht na bpobal ina bhfuil na tionscadail leabaithe.

Cad é cultúr deisiúcháin?

Feiceann Repair Acts, Éire Dillon ag comhoibriú leis an Dr. Alma Clavin, eolaí acadúil agus sóisialta i Scoil Tíreolaíochta UCD agus Comhairle Chontae na hIarmhí, chun coincheap an chultúir deisiúcháin a iniúchadh. Tá an cultúr deisiúcháin i gcaipitleachas déanach díomhaoin, mura bhfuil sé marbh, toisc go bhfuil rudaí laethúla ag éirí chomh casta sin go bhfuil sé dodhéanta deisiúchán a dhéanamh, nó go bhfuil siad indiúscartha agus níos saoire le hathsholáthar ná a dheisiú nó a chothabháil.

Díríonn an tionscadal ar thrí shuíomh i gcomhpháirtíocht le hOifig Oidhreachta Chomhairle Chontae na hIarmhí agus an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí:

Cill Bheagáin agus an ceantar máguaird agus lár bhailte an Mhuilinn Chearr agus Bhaile Átha Luain.

Próisis deisiúcháin a dhoiciméadú

Tá Repair Acts, Éire ag iarraidh 1,000 ní atá le deisiú a bhailiú trí imeachtaí idirghlúine, scéalaíocht, aighneachtaí ar líne, agus taighde cartlainne, agus cur síos a dhéanamh ar a bpróisis deisiúcháin agus a stair. Ag baint úsáid as meascán de mhodheolaíochtaí taighde ealaíonta agus feidhmeacha – lena n-áirítear scéalaíocht, léirshamhlú sonraí, dearadh amhantrach, feidhmíocht, agus déanamh áiteanna digiteacha – déanfaidh an tionscadal todhchaí chultúr deisiúcháin athbheochanaithe agus uirlisí a mheas maidir leis an mbealach ar féidir leis an bpobal cur leis.

Repair Acts repairacts.net

Teresa Dillon polarproduce.org

School of Geography, UCD ucd.ie/geography/

Stay up to date

×