Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Lullaby Leaf: Domhan suaimhneasach céadfach do pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu

Scroll
5 min read

Lullaby Leaf: Domhan suaimhneasach céadfach do pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu

5 min read

21/03/22

Lullaby Leaf: Domhan suaimhneasach céadfach do pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu

Chun comóradh a dhéanamh ar an Lá Domhanda maidir le Siondróim Down (21 Márta), leagann Thomas Johnston de chuid Ceol Connected amach an bealach a d’fhorbair an compántas amharclannaíochta a shaothar is déanaí, Lullaby Leaf, mar phíosa tumthach, ionchuimsitheach, agus thar a bheith rannpháirtíoch do leanaí a bhfuil Siondróm Down orthu.

Cuireann Sensory SongTales Lullaby Leaf i láthair

Mar atá ar eolas ag an gcuid is mó daoibh is é ceol an focal Gaeilge ar music. Ag Ceol Connected, tá an ceol i gcroílár an mhéid a dhéanaimid, ag cumadh agus ag cur eispéiris ceoil lúcháireacha ar fáil do na saoránaigh is óige sa tír. Thomas Johnston is ainm dom, ceoltóir traidisiúnta agus drámadóir, agus bunaitheoir agus Stiúrthóir Ealaíne Ceol Connected.

Tá ríméad orm an deis seo a bheith agam ar an Lá Domhanda maidir le Siondróim Down chun léargas a thabhairt ar ár dtionscadal cuireann Sensory SongTales Lullaby Leaf i láthair a bheidh ar siúl i mbliana i gcontaetha Mhuineacháin, an Chabháin, na Mí, Lú, agus na Gaillimhe.

Le blianta beaga anuas, tá sraith dár gcuid oibre á forbairt ag Ceol Connected ar a nglaoimid Sensory SongTales. Is é Sensory SongTales an spás ina n-oibrímid le healaíontóirí agus le daoine cruthaitheacha eisceachtúla chun eispéiris ilchéadfacha a fhorbairt do pháistí a bhfuil riachtanais bhreise acu. Tá ár gcuid oibre sa réimse seo forbartha agus méadaithe le ceithre bliana anuas agus áirítear leis na tionscadail atá curtha i gcrích againn Under the Wishing Tree, LEAF, Sounding the Senses, agus leaganacha ilchéadfacha dár léiriúcháin chamchuairte A Winter Wish agus TREEHOUSE.

In 2022, lenár sraith nua Sensory SongTales, táimid ag súil le píosa tumthach, ionchuimsitheach, agus thar a bheith rannpháirteach a chur i láthair darb ainm Lullaby Leaf do leanaí a bhfuil Siondróm Down orthu.

Le linn 36 thaispeántas i gceithre chontae – Muineachán, an Cabhán, Lú agus an Mhí – is féidir lenár n-aíonna speisialta fáil faoi réir do ghaoithe a bheidh ag siosarnach, braonta báistí móra, feithidí gnóthacha, agus rachtanna de cheannbhrat ildaite leis an eispéireas céadfach seo lán de spraoi. Le hoscailt bhog duilleoige, tabharfar domhan suaimhneasach céadfach chun beochta trí cheol/amhráin thraidisiúnta, solas, boladh, gluaiseacht, agus tadhall.

Tá ríméad orainn chomh maith Lullaby Leaf a thabhairt chun na Gaillimhe i gcomhpháirtíocht le Féile Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí.

Thomas Johnston

"In 2022, lenár sraith nua Sensory SongTales, táimid ag súil le píosa tumthach, ionchuimsitheach, agus thar a bheith rannpháirteach a chur i láthair darb ainm Lullaby Leaf do leanaí a bhfuil Siondróm Down orthu"

Lullaby Leaf: An áit ar thosaigh sé

In 2019, bhí ríméad ar Ceol Connected a bheith ag obair le hIonad Ealaíon Draíocht mar an Compántas Amharclannaíochta Cónaitheachta chun LEAF a fhorbairt, taispeántas ilchéadfach do leanaí a bhfuil riachtanais chasta orthu arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon.

D’fhorbair príomhfhoireann cruthaitheachta a bhí comhdhéanta díom féin, Orla Kelly (amharc-ealaíontóir/éascaitheoir), Joanna Williams (stiúrthóir) agus Claire Crehan (ceoltóir/éascaitheoir), le tacaíocht Draíocht, ár dtaispeántas nua LEAF, leagtha amach go sonrach do leanaí óga a bhfuil riachtanais chasta orthu.

Ag croílár an phróisis seo bhí an t-iniúchadh a rinneamar ar mar a d’fhéadfaí eispéiris ilchéadfacha – fuaim, tadhall, blas, boladh, gluaiseacht – a leabú go fiúntach i dtaibhiú amharclainne chun go mbeadh rannpháirtíocht éifeachtach ann do leanaí le riachtanais chasta.

In 2022, táimid ag súil le teacht ar ais chuig ár léiriúchán LEAF chun píosa a fhorbairt go sonrach do leanaí a bhfuil Siondróm Down orthu. Beidh ár gcéim taighde agus forbartha ina cuid thábhachtach den phróiseas a bheidh ar siúl i mí Bealtaine/Meitheamh agus a mbeidh leanaí agus a dteaghlaigh as na ceithre chontae páirteach ann.

Is féidir leat sracfhéachaint thapa a thabhairt ar ár mbunléiriúchán LEAF thíos.

 

LEAF 2019

Open Video

Ealaíontóirí, daoine cruthaitheacha agus comhpháirtithe de chuid Lullaby Leaf

Tá foireann ealaíne agus cruthaitheachta thar a bheith cumasach i bpáirt linn chun Lullaby Leaf a fhorbairt agus a chur i láthair. Mar chuid dár bhfoireann tá Joanna Williams (stiúrthóir/éascaitheoir ), Orla Kelly (ealaíontóir/éascaitheoir), Seanan Brennan (ealaíontóir/éascaitheoir), Niamh McCormick (ealaíontóir/éascaitheoir), Tara Dunne (ealaíontóir/éascaitheoir), Brioni Gallagher (léiritheoir cruthaitheach) & Lisa Mahony (bainisteoir léirithe).

Tacaíonn líonra comhpháirtíochta láidir le Lullaby Leaf i ngach contae lena n-áirítear Éire Ildánach, Comhairle Chontae Mhuineacháin, Music Generation an Chabháin/Mhuineacháin, Comhairle Chontae an Chabháin, Comhairle Chontae Lú, Comhairle Chontae na Mí, Féile Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí (tugann Ciste Ealaíon Begin Together de chuid Bhanc na hÉireann) agus Féile Tradoodle Mhuineacháin.

I measc comhpháirtithe eile tá ionaid i ngach contae – Ionad Ealaíon Íontas, Ionad Ealaíon Droichead, Ionad Ealaíon Solstice – chomh maith le hionadaithe de chuid Siondróim Down Éireann agus Ionad Siondróm Down an Oirthuaiscirt i Muineachán.

I ndáiríre, bíonn go leor daoine agus eagraíochtaí ag teastáil chun tacú le tionscadal mar Lullaby Leaf, agus tá ríméad orainn agus táimid buíoch as an méid tacaíochta atá faighte againn. Mar a deirtear, ‘Ní neart go cur le chéile…’.

Bí linn ar ár n-aistear Lullaby Leaf journey

Táimid ag súil lenár scéal a insint duit agus tús á chur againn leis an gcéim taighde agus forbartha de Lullaby Leaf. Táimid ag tnúth go mór bualadh le leanaí agus a scoileanna/teaghlaigh sna contaetha ar fad agus obair a dhéanamh leo, chomh maith le cuireadh a thabhairt dóibh teacht ar ár nduilleog ollmhór.

Lean ár scéal Lullaby Leaf sna gnátháiteanna – Twitter, Facebook and Instagram – agus ar ndóigh cuirfimid an t-eolas is déanaí ar fáil ar bhlag Éire Ildánach chomh maith!

Léigh tuilleadh faoi Ceol Connected.

Stay up to date

×