Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine Ros Comáin

Scroll
min read

Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine Ros Comáin

min read

12/01/24

Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine Ros Comáin

In 2023, chuir Comhairle Contae Ros Comáin tús le haistear trasna na tíre chun roinnt dár n-ionaid chultúir den scoth a spreagadh sraith d’imeachtaí Comrádaithe Cultúir a óstáil mar chuid den mhaoiniú a fuarthas tríd an gclár Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine.

Féachadh leis na himeachtaí lae a bhí ar siúl ar fud an Chontae do Dhaoine Níos Síne cur leis an Tionscnamh Comrádaithe Cultúir nua a thug Oifig Ealaíon Ros Comáin, Ionad Ealaíon Ros Comáin, Ionad Oibrithe Deonacha Ros Comáin agus Clár Aoisbhá Ros Comáin isteach sa bhliain 2022, i gcomhar le Age & Opportunity, atá ar a ndícheall ag iarraidh comhluadar agus tacaíocht a thabhairt do na daoine sin ar mhaith leo freastal ar ghníomhaíochtaí Cultúir ach a bhraitheann go mbeidh baic le sárú acu má théann siad ann leo féin nó má bhíonn orthu bealach a fháil chuig na hionaid.

Reáchtáil Ionad Ealaíon Ros Comáin, Teach King i Mainistir na Búille, Teach Pháirc Bhéal na mBúillí agus Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Ionad Ealaíon Trinity sa Chaisleán Riabhach, Culleen Hall, Kilmurry Hall agus Moore Hall 14 imeacht éagsúla iontacha agus rannpháirtíochta ar ar fhreastail beagnach 1,000 duine lucht spéise. Tacaíodh le beagnach 30 taibheoir agus duine cruthaitheach ó Ros Comáin agus ó chontaetha in aice láimhe faoin scéim mar aon le beocht a chur sna 7 n-ionad.

Clúdaíodh réimsí éagsúla le linn na n-imeachtaí lena n-áirítear ceol, an focal labhartha, grianghrafadóireacht, damhsa, traidisiúin faoin tuath, drámaíocht, litríocht, oidhreacht agus stair áitiúil le súil níos mó daoine a mhealladh chucu. Bhí baill foirne agus na hoibrithe deonacha sna hionaid a bhí páirteach ag moladh do dhaoine a bheith ag caint lena chéile agus braon tae a ól fad is a bhí siad ag baint sult as na taibhiúcháin, rud a chothaigh mórtas pobail agus rannpháirtíochta.

 

 

Stay up to date

×