Skip to main content
Pic: Seán Ó Mainnín/Tuairisc.ie

Náisiún
Ildánach

Tá Kinia ag soláthar deiseanna Teicneolaíochta Cruthaitheach do Chonamara agus na hOileáin

Scroll
min read

Tá Kinia ag soláthar deiseanna Teicneolaíochta Cruthaitheach do Chonamara agus na hOileáin

min read

15/08/23

Tá Kinia ag soláthar deiseanna Teicneolaíochta Cruthaitheach do Chonamara agus na hOileáin

I gcomhpháirtíocht le Kinia, tacaíonn Éire Ildánach le hoiliúint sa teicneolaíocht chruthaitheach d’oibrithe don aos óg, d’oibrithe deonacha don aos óg, agus d’oideachasóirí eile a oibríonn le daoine óga.

Cuirtear cláir Kinia ar fáil go dátheangach. Maoiníonn Éire Ildánach cláir a chuirtear ar fáil trí Bhéarla, agus maoiníonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán cláir a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge. Ba mhaith linn go gcruthóidh gach duine óg in Éirinn a dtodhchaí go muiníneach.

 

Cuireann Kinia oiliúint ar fáil i Scannánaíocht Mhóibíleach, podchraoltóireacht, códú, róbataic agus ciorcaid STEAM. D’oibrigh Paul Amond, an Ceannasaí Forbartha Clár le Kinia, le daoine óga i Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach ar feadh 12 bhliain sular thosaigh sé le Kinia. Míníonn Paul an luach agus an tábhacht a bhaineann le teicneolaíocht chruthaitheach chun scileanna atá dírithe ar an todhchaí a fhorbairt i ndaoine óga.

 

“Tá spéis mhór in oiliúint sa teicneolaíocht chruthaitheach faoi láthair. Is féidir le hoideachasóirí na deiseanna a fheiceáil chun scileanna criticiúla agus scileanna réitigh fadhbanna a fhorbairt i ndaoine óga. Trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht chruthaitheach, is féidir le hoideachasóirí deiseanna foghlama nua a sholáthar do dhaoine óga. Foghlaimíonn siad trí dhéanamh, mar sin trí ligean do thaiscéalaíocht spraíúil agus cruthaitheach, foghlaimíonn agus forbraíonn daoine óga scileanna agus iad ag baint triail as gníomhaíocht spraíúil.”

 

Ar ndóigh, tagann go leor dúshlán le hoiliúint sa teicneolaíocht chruthaitheach a sholáthar, agus míníonn Paul gur féidir leis na dúshláin seo a bheith níos dúshlánaí i gceantair thuaithe ar fud na hÉireann.

 

“Féadann sé a bheith dúshlánach áiseanna cuí a aimsiú chun oiliúint a chur ar fáil i gceantair thuaithe, ach tá feabhsúcháin tagtha ar na hionaid i go leor ceantar tuaithe, le moil chianoibre agus eagraíochtaí forbartha áitiúla, mar shampla. Is féidir a bheith deacair ionad lárnach a aimsiú a ligeann do dhaoine freastal go héasca, i gcontaetha áirithe b’fhéidir go mbeadh daoine ag taisteal ar feadh breis agus uair an chloig chun teacht chuig an ionad.”

 

Roimh an oiliúint, faigheann rannpháirtithe Kit Kinia. Cuirtear an trealamh seo ar fáil ionas go bhfaigheann an lucht freastail eispéireas foghlama praiticiúil, ach ionas gur féidir leo freisin leanúint ar aghaidh leis an trealamh a úsáid le daoine óga go ceann tamall fada ina dhiaidh na seisiúin oiliúna a bheith ar siúl.

 

Tar éis don oiliúint a bheith críochnaithe, cuireann Kinia tacaíocht leanúnach ar fáil ionas gur féidir leis na rannpháirtithe ar fad a bheith muiníneach agus compordach agus iad ag cur na scileanna nua a d’fhoghlaim siad i bhfeidhm leis na daoine óga a mbíonn siad ag obair leo agus a mbíonn idirghníomhú acu leo.

 

Is Comhordaitheoir Tionscadail í Marie Feeney don Tionscadal Seirbhís Óige agus Tacaíocht d’Ógánaigh de chuid Fhóram CLG Chonamara. Ghlac Marie páirt in oiliúint Scannánaíochta Mhóibíleach, Ciorcaid STEAM agus Podchraoltóireacht le Kinia. Míníonn Marie an chaoi ar baineadh úsáid as Teicneolaíocht Chruthaitheach i gConamara agus ar fud na n-oileán.

 

“Úsáidtear an oiliúint chun daoine óga ar fud Chonamara agus na n-oileán a mhealladh. I measc na gclár samplach tá comhthionscadal le Gardaí áitiúla a úsáideann Scannánaíocht Mhóibíleach chun cabhrú le daoine óga caidreamh a chruthú leis na Gardaí, agus úsáideadh é chun cabhrú le hobair imeascadh le daoine óga ón Úcráin. Chuidigh an teicneolaíocht dul thar bhacainní teanga agus le rannpháirtíocht agus tiomantas a mhéadú.”

 

Míníonn Marie an tionchar atá ag an oiliúint a fuair siad ó Kinia ar an obair atá ar siúl acu laistigh den eagraíocht agus pléann sí an tionchar atá aige ar gach duine.

 

“Bhí an tionchar an-dearfach, toisc go mbíonn baint ag buachaillí agus cailíní le seirbhísí óige le gníomhaíochtaí teicneolaíochta cruthaitheacha. Bhí oiliúint Kinia tábhachtach ina leith seo, mar is é seo an chéad uair a rinneadh obair sa teicneolaíocht chruthaitheach san eagraíocht. Chuidigh sé leis an bhfoireann scileanna inaistrithe a fhorbairt, agus tá an fhoireann ag féachaint ar dheiseanna nua. Tá suim acu bealaí a aimsiú agus súgradh leo le tionscadail nua a chruthú bunaithe ar na hábhair agus na gníomhaíochtaí atá in úsáid acu cheana féin.”

 

Míníonn Paul Amond gur féidir leis athruithe móra a fheiceáil leis na heagraíochtaí a ghlacann páirt, go háirithe leo siúd a bhí ag obair le Kinia ar feadh thréimhse ama fadtéarmach:

 

“Go hiondúil, baineann rannpháirtithe an-taitneamh as ár gcur chuige. Tá na modúil struchtúrtha le léiriú conas ba cheart na gníomhaíochtaí a éascú le daoine óga. Feicim athruithe sna heagraíochtaí a ghlacann páirt san oiliúint. Tá roinnt eagraíochtaí óige ag obair linn le fada an lá, agus tá teicneolaíocht chruthaitheach neadaithe ina gcleachtas acu i ndáiríre. Níl ann ach tús a chur le cinn eile, agus tá sé thar a bheith suimiúil  conas a ghlacann daoine le teicneolaíocht chruthaitheach agus conas a úsáideann siad í mar shraith eile dá gcleachtas oibre óige a fheiceáil.”

Coinnigh súil amach ar kinia.ie don oiliúint sa Teicneolaíocht Chruthaitheach atá le teacht.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi chomhoibriú Kinia agus Éire Ildánach anseo.

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×