Skip to main content
Le Chéile participant Adrian Conaghan with Royal Irish Academy of Music (RIAM) student Schuyler Perry PHOTO: Mark Stedman

RIAM - Le
Cheile

RIAM – Le Cheile

Le Chéile ina “athrú saoil” ag ceoltóirí atá faoi mhíchumas

Go dtí le tamall anuas, is ag plúr agus scoth na gceoltóirí amháin a bhíodh deis seinm i gceolfhoireann ach chuir Le Chéile athrú iomlán air sin.

Le cúnamh taca ó Éire Ildánach faoin gCiste Náisiúnta Cruthaitheachta, thug Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann Ceolfhoireann Oscailte Óige na hÉireann chun cinn.  Is é an compántas seo an chéad cheann dá leithéid in Éirinn agus is daoine faoi mhíchumas na ceoltóirí ar fad, daoine a bhfuil siondróm Down, uathachas agus pairilis cheirbeach ag gabháil dóibh ina measc.

Tá ceoltóirí as gach cúige sa cheolfhoireann trasteorann arbh i mBaile Átha Luain a thug siad an ceolchoirm is deireanaí.  Baintear úsáid as modh oibre ar a dtugtar “conductology”, arna cheapadh ag an Dr Denise White in Ollscoil Uladh, atá bunaithe ar ocht gcinn déag de chomharthaí a mbíonn aontaithe ina leith ag na ceoltóirí ar fad.

Deir Deborah Kelleher, Stiúrthóir an Cheol-Acadaimh Ríoga, gur “tráth cinniúnach” seo maidir leis an bhforbairt ar chúrsaí ceoil do dhaoine faoi mhíchumas.

“Is deacair a thuiscint cé chomh mór agus atá an t-athrú seo.  Ba dho-dhéantar roimhe seo cuireadh a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas de chineálacha éagsúla foghlaim uainn, ach níl bac orainn feasta.  Táim ag tnúth go mór leis an gcéad ghlúin eile ceoltóirí a thagann chun cinn a fheiceáil.  Beidh siad éagsúil lena ndeachaigh rompu.”

Le Chéile participant Milo O’Brien (7) with Royal Irish Academy of Music (RIAM) student Maria Jose Rojas Cruz PHOTO: Mark Stedman

Tá ceoltóirí sa cheolfhoireann a sheinneann uirlisí ceoil den seandéanamh agus ceoltóirí eile a úsáideann deiseanna nua teicneolaíochta, mar shampla táibléad, iPad nó fón póca, atá níos áisiúla ag roinnt de na ceoltóirí óga.  Daoine idir 16 agus 30 bliana d’aois a bhíonn in Le Chéile.

Tá cistíocht ó Chiste Nuálaíochta Sóisialta na hÉireann aimsithe ag Le Chéile don bhliain 2020 ionas go ndéantar leathnú ar an togra chomh maith le crua-earraí/bogearraí nua a fhorbairt i ndáil le réaltacht fhíorúil. Le hurraíocht fhial ó Avolon, tá cinnteacht maidir le bunáit oifigiúil Cheolfhoireann Oscailte Óige na hÉireann ar champas athfhorbartha an Cheol-Acadaimh Ríoga ón mbliain 2021 amach.

Tá breis eolais agus dátaí ceolchoirmeacha ar fáil ar riam

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil