Skip to main content

Corcaigh

Sraith faisnéise fuaime cúig chuid a bheith in On the Wireless arna léiriú ag Tadhg Ó Meachair agus Joanna Hyde chun béim a leagan ar na gnéithe éagsúla a bhaineann le clár Chomhairle Chontae Chorcaí An Chruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine. Beidh na cláir 20-30 nóiméad ar fad, ag díriú ar thionscadail lena n-áirítear na hEalaíona don tSláinte, an Ealaín a Thabhairt Abhaile agus Tionscadal tríd an bPost Mhúsaem na nAmhrán; Aistear Trí Nós an Chaointe, tionscadal le Michelle Collins, in Ospidéal na hOllscoile agus Ospís Marymount; an turas ceolchoirmeacha a thug Jimmy Crowley agus Eve Telford ar thithe altranais le béim speisialta ar Ionad Cúraim Cónaithe agus Baile Lucht Scoir an Sciobairín; aonad soghluaiste Leabharlainne Chomhairle Chontae Chorcaí; agus Tionscadal Cóiritheora Chorcaí le Michael Fortune.

Déanfaidh On the Wireless tagairt do na hagallaimh agus píosaí cainte neamhfhoirmiúla ar fad a rinneadh le rannpháirtithe, ealaíontóirí, comhordaitheoirí agus baill foirne an chláir, agus daoine ábhartha eile ar cuireadh aithne orthu le linn na hoibre.
Craolfar na cuimhní cinn, eispéiris, pléití, scéala agus píosaí seanchais taifeadta seo, a bheidh ceangailte le chéile go téamúil ag míreanna as na tionscadail a luadh roimhe seo, chomh maith le píosaí filíochta, filíocht ó bhéal, míreanna fuaime agus ceol traidisiúnta, mar aon le ceol nuachumtha le Tadhg agus Joanna.
Beidh tuilleadh eolais maidir leis na háiteanna a mbeidh teacht ar an seó ar fáil ar Ardáin Meán Sóisialta Ealaíona Chontae Chorcaí go luath.

We Create Magic - The Children of Cappabue National School - Cruinniú na nÓg 2020

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Niall Healy

Stiúrthóir Seirbhíse

Teagmháil

Emer O'Brien

Leabharlannaí Contae/Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Rose Carroll

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Turasóireachta

Teagmháil

Ian McDonagh

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Aileen Loughrey

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Conor Nelligan

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Ár Straitéis

Launched locally in 2018 at the annual Creative Ireland County Cork Conference was the County Cork Culture and Creativity Strategy 2018-2022, which contains six key aims and over 60 different actions putting culture and creativity at the heart of everything we do in the County. ...

There is a considerable focus on investing in our cultural infrastructure, encouraging creativity and community engagement in all things culture as well as learning about ourselves as an Irish people through creativity, showcasing what Cork has to offer by way of culture and strong a focus on the Irish language. It is an informed strategy, informing people all over County Cork of the benefits that culture and creativity can have.

Cork.pdf
Íoslódáil