Skip to main content

Corcaigh

“Over the past 5 years Creative Ireland has enriched the lives of so many communities and individuals in County Cork. It creates a pathway to a wide range of creative activities right on our doorstep, connecting people and encouraging everyone to discover their inner creativity .” Mayor of the County of Cork, Cllr. Danny Collins. Tá cuid mhór cultúir agus oidhreachta ag baint le Contae Chorcaí agus modhanna ríshuntasacha sin a chur in iúl trí bhearta éagsúla cultúir agus cruthaitheachta. Féachtar tríd an gclár Éire Ildánach leis an gcultúr a chur i gceartlár an uile ní a dhéantar agus tugtar deis iontach do Chontae Chorcaí beartaíocht cultúir an Chontae a fhorfheabhsú, a athspreagadh agus a chur chun cinn.

Tá scóip faoi Éire Ildánach maidir le héagsúlacht sa chur chuige i leith an chultúir agus na modhanna inar féidir an cultúr a chothú, a chur in iúl agus fiú amháin na réimsí béime a shonrú ar chóir díriú orthu. I gContae Chorcaí, tá an bhéim sin bunaithe ar Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022 an Chontae, agus sin bunaithe ar an aisling:

A bhfuil i ngach duine sa chontae maidir le cúrsaí cultúir agus cruthaitheachta a thabhairt chun cinn go hiomlán; ionas gur den chultúr sinn féin agus gur sinne, mar aon phobal amháin ar fud an chontae, an acmhainn cultúir is mó agus is fiúntaí atá ar fáil; ionas go mbíonn an stair ar eolas againn; ionas go dtugaimid go fonnmhar faoi shaol na linne seo agus go mbítear ag dréim leis an saol atá i ndán faoi mar atá sin á chruthú lena chéile againn ar fad.

Tá 6 cinn de phríomhaidhmeanna leis an Straitéis agus líon is mó ná 60 beart luaite ina leith sin, iad ar fad á roghnú maidir le cúrsaí cultúir agus cruthaitheachta, tar éis comhairliúchán a dhéanamh go leitheadach leis an bpobal. Mar gheall ar thionscnaimh éagsúla, scéim tobshiopaí san áireamh, agus Scéim Deontais Chontae Chorcaí maidir le hÉire Ildánach, bhí ar chumas Chomhairle Chontae Chorcaí go dtí seo cuidiú le líon is mó ná 150 togra agus imeacht éagsúil i ndáil le gach ceann d'aidhmeanna na straitéise.

Bíonn ábhar spreagtha againn ar fad as an gcultúr agus táthar ag tnúth gur fada buan an tionchar a bheidh ag an gclár Éire Ildánach i gContae Chorcaí maidir le borradh faoin gcultúr agus faoin spéis sa chultúr. Trí oibriú lena chéile agus an cultúr a thabhairt chun cinn, déanfar leas don duine, tairbhe don áit agus sochar ar gach uile bhealach.

Image ALT text

Deis do Dhaoine Óga a Mianta Cruthaitheacha a Fhíorú Fógartha ag Comhairle Contae Chorcaí

We Create Magic - The Children of Cappabue National School - Cruinniú na nÓg 2020

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Emer O'Brien

Leabharlannaí Contae/Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Grace Mitchell

Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Niall Healy

Stiúrthóir Seirbhíse

Teagmháil

Rose Carroll

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Turasóireachta

Teagmháil

Ian McDonagh

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Aileen Loughrey

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Conor Nelligan

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Ár Straitéis

Launched locally in 2018 at the annual Creative Ireland County Cork Conference was the County Cork Culture and Creativity Strategy 2018-2022, which contains six key aims and over 60 different actions putting culture and creativity at the heart of everything we do in the County. ...

There is a considerable focus on investing in our cultural infrastructure, encouraging creativity and community engagement in all things culture as well as learning about ourselves as an Irish people through creativity, showcasing what Cork has to offer by way of culture and strong a focus on the Irish language. It is an informed strategy, informing people all over County Cork of the benefits that culture and creativity can have.

Cork-County-Irish-version.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×