Skip to main content
Ceol le Cheile, An Grianan, Letterkenny, 27 JULY 2018. All rights reserved. No usage permitted without prior written consent. © John Soffe 2018.

Dún na nGall

Contae atá ag cur thar maoil le hoidhreacht an cheoil thraidisiúnta ina bhfuil borradh faoi shaol na healaíne, na ceardaíochta agus an chultúir, ní dhearnadh faillí riamh i nDún na nGall maidir le spreagadh agus ugach a thabhairt don lucht ealaíne agus cruthaitheachta.

Dún na nGall bunáit an cheoil ag cuid mhór de lucht ealaíne na hÉireann, Enya, Mairéad Ní Mhaonaigh agus Altan, Máire Ní Bhraonáin agus Clannad, agus an chéad ghlúin eile d’amhránaithe agus fidléirí, na Henry Girls agus Ciarán Ó Maonaigh, tá dlúthcheangal le fada idir Dún na nGall agus saol an cheoil, dearcealaín nua-aimseartha agus ceardaíocht. Tá tarraingt ag ealaíontóirí agus lucht cruthaitheachta ar an gcontae le fada agus an taobh tíre féin ina ábhar spreagtha acu go minic.

Tá tarraingt ag ealaíontóirí agus lucht cruthaitheachta ar an gcontae le fada agus an taobh tíre féin ina ábhar spreagtha acu go minic.

Is léir ar Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta Dhún na nGall faoin gclár Éire Ildánach an torthúlacht a bhaineann le tobar an chultúir sa chontae agus tá caidreamh agus rannpháirtíocht á chothú leis an bpobal, ar gach leibhéal, ó tosaíodh ar a chur i bhfeidhm sa bhliain 2017.

Image ALT text

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Maureen Kerr

Comhordaitheoir Éire Ildánach & Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach

Teagmháil

Daithí Ramsay

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

John G. McLaughlin

Príomhfheidhmeannach

Teagmháil

Traolach Ó Fionnáin

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Jeremy Howard

Ionad Cultúir Réigiúnach

Teagmháil

Judith McCarthy

Coimeádaí, Músaem Chontae Dhún na nGall

Teagmháil

Niamh Brennan

Cartlannaí Contae

Teagmháil

Donna Cavanagh

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach

Teagmháil

Rita Chapman

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach

Teagmháil

Collette Beattie

Oifigeach Gníomhach um Chaomhnú Ailtireachta

Teagmháil

Joe Gallagher

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Aideen Doherty

Oifig Scannán Dhún na nGall

Teagmháil

Séan Ó Daimhín

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Róise Ní Laifeartaigh

Rannóg na Gaeilge

Teagmháil

Patsy Lafferty

Gníomhach na Seirbhíse Tithíochta, Corparáide agus Cultúir

Teagmháil

Grace Korbel

Cósta Ildánach, Oifig Fiontair Áitiúil

Teagmháil

Karen Sheehy

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach

Teagmháil

Andrew McNulty

Oifigeach Ealaíona agus Ilchineálachta Cultúir

Teagmháil

Julie Corry

Oifigeach Bithéagsúlachta

Teagmháil

Ár Straitéis

Five strategic priorities were identified in Donegal following public and sectoral consultation. These are (i) Improve provision of, and access to, information; (ii) Increase engagement with, and access to, the culture & creative sector; (iii) Support cultural practitioners; (iv) Promote our sense of place and identity; and (v) Enhance cultural infrastructure and consolidate strategic organisations. ...

The Creative Ireland Donegal Culture Team is actively delivering on this strategy and can demonstrate significant progress across the priority areas.

Dun-na-nGall-202327.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×