Skip to main content
Ceol le Cheile, An Grianan, Letterkenny, 27 JULY 2018. All rights reserved. No usage permitted without prior written consent. © John Soffe 2018.

Dún na nGall

Contae atá ag cur thar maoil le hoidhreacht an cheoil thraidisiúnta ina bhfuil borradh faoi shaol na healaíne, na ceardaíochta agus an chultúir, ní dhearnadh faillí riamh i nDún na nGall maidir le spreagadh agus ugach a thabhairt don lucht ealaíne agus cruthaitheachta.

Dún na nGall bunáit an cheoil ag cuid mhór de lucht ealaíne na hÉireann, Enya, Mairéad Ní Mhaonaigh agus Altan, Máire Ní Bhraonáin agus Clannad, agus an chéad ghlúin eile d’amhránaithe agus fidléirí, na Henry Girls agus Ciarán Ó Maonaigh, tá dlúthcheangal le fada idir Dún na nGall agus saol an cheoil, dearcealaín nua-aimseartha agus ceardaíocht. Tá tarraingt ag ealaíontóirí agus lucht cruthaitheachta ar an gcontae le fada agus an taobh tíre féin ina ábhar spreagtha acu go minic.

Tá tarraingt ag ealaíontóirí agus lucht cruthaitheachta ar an gcontae le fada agus an taobh tíre féin ina ábhar spreagtha acu go minic.

Is léir ar Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta Dhún na nGall faoin gclár Éire Ildánach an torthúlacht a bhaineann le tobar an chultúir sa chontae agus tá caidreamh agus rannpháirtíocht á chothú leis an bpobal, ar gach leibhéal, ó tosaíodh ar a chur i bhfeidhm sa bhliain 2017.

Image ALT text

Ceol le Chéile – Donegal’s Choir of Ages

The Donegal Intergenerational Music project Ceol le Chéile is a collaborative social inclusion initiative, led by Donegal County Council and supported by the HSE, Healthy Ireland, Creative Ireland, Letterkenny Institute of Technology and Local Link.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Eileen Burgess

Creative Ireland Coordinator & Librarian

Teagmháil

Seamus Neely

Chief Executive, Donegal County Council

Teagmháil

Joe Peoples

Director of Service, Housing, Corporate & Cultural Services

Teagmháil

Traolach Ó Fionnáin

Arts Officer

Teagmháil

Shaun Hannigan

Director, Regional Cultural Centre

Teagmháil

Judith McCarthy

Curator, Donegal County Museum

Teagmháil

Niamh Brennan

County Archivist

Teagmháil

Donna Cavanagh

Senior Executive Librarian

Teagmháil

Maureen Kerr

Senior Executive Librarian

Teagmháil

Collette Beattie

Acting Architectural Conservation Officer

Teagmháil

Joe Gallagher

Heritage Officer

Teagmháil

Aideen Doherty

Donegal Film Office

Teagmháil

Michael Tunney

Head of Enterprise & Economic Development

Teagmháil

Séan Ó Daimhín

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Róise Ní Laifeartaigh

Rannóg na Gaeilge

Teagmháil

Charles Sweeney

Culture Team

Teagmháil

Ár Straitéis

Sonraíodh cúig cinn de bhearta straitéise príomhthábhachta i nDún na nGall tar éis comhairliúchán poiblí agus comhairliúchán leis na hearnálacha a dhéanamh. Is iad sin (i) Feabhas maidir leis an eolas a chuirtear ar fáil agus leis an teacht a bhíonn ar an eolas sin; (ii) Cur leis an gcaidreamh a bhíonn le hearnáil an chultúir agus na cruthaitheachta agus leis an teacht a bhíonn ar an earnáil sin; (iii) Cúnamh a thabhairt don dream a bhíonn i mbun beartaíocht cultúir; (iv) An mórtas áite agus saoithiúlacht Dhún na nGall a chur chun cinn; agus (v) Forfheabhsú a thabhairt ar an infreastruchtúr cultúir agus bonn treise a choinneáil faoi eagraíochtaí a bhfuil tábhacht straitéiseach leo. ...

Tá Meitheal Cultúir Dhún na nGall maidir le hÉire Ildánach gníomhach i mbun bhearta na straitéise seo a thabhairt i gcrích agus is léir dul chun cinn suntasach ina leith sin ar fud na réimsí beartaíochta tús áite.

Donegal.pdf
Íoslódáil