Skip to main content


Nuacht

Crainn Dhúchasacha na hÉireann

Scroll
min read

Crainn Dhúchasacha na hÉireann

min read

20/01/23

Crainn Dhúchasacha na hÉireann

Déantar iniúchadh ar 10 speiceas de chrainn dhúchasacha na hÉireann laistigh de na gearrfhíseáin iontacha seo lena ndéantar cur síos ar an áit atá ag na crainn i dtírdhreach na hÉireann, ar shainaithint na gcrann agus ar atá i gceist leo dúinne ó thaobh tacaíochtaí bithéagsúlachta. Déantar scannánú agus tráchtaireacht ar gach crann chun a n-áilleacht agus maorgacht a thaispeáint ar scáileán ardghléine.

Faoin dearcadh saineolach agus cruthaitheach atá ag Aengus Kennedy ó NatureNorthWest agus ag Charlie Doherty ó Charlie Joe Films, díríodh sa tionscadal seo ar roinnt de na speicis oidhreachta nádúrtha is coitianta agus is suntasaí i nDún na nGall – crainn dhúchasacha na hÉireann.

Is éard is aidhm leis an tionscadal seo ná acmhainn oideachais a chruthú don phobal, do ghrúpaí pobail agus do scoileanna faoi chrainn dhúchasacha na hÉireann.  Go dtí seo is fíorbheag eolais scannánaithe a bhí ann faoi speicis crann dúchasach na hÉireann.  Ligtear do ghrúpaí sa tionscadal seo teacht ar eolas faoi speicis riachtanacha a fhásann in go leor timpeallachtaí ar fud an chontae agus na tíre. Cuirtear an t-eolas ar fáil i bpacáistí simplí soláimhsithe atá lán le fíricí tarraingteacha.   Pléifear agus déanfar iniúchadh ar shainaithint, ar acmhainn bhithéagsúlachta, ar sheirbhísí bithéagsúlachta agus ar an áit atá acu sin i nDún na nGall agus in oidhreacht na hÉireann. Is iontach an rud é sin chun duine a spreagadh chomh maith le heolas praiticiúil a chur ar fáil chun cuidiú le hoideachas a thabhairt do dhaoine, dearcthaí a athrú agus spéis a spreagadh in oidhreacht nádúrtha áitiúil.

I ngach scannán, foghlaimeoidh tú faoi mar is féidir crann a aithint, faoin ról atá ag an gcrann chun tacú leis an mbithéagsúlacht agus faoi mar a dhéanann an crann seirbhísí éiceachórais dúinne. Tá na scannáin feiliúnach d’aon duine a bhfuil spéis acu i gcrainn dhúchasacha na hÉireann, faoi mar is féidir na crainn a aithint agus faoin tábhacht atá acu i dtírdhreach na hÉireann. Is é Charlie Joe Gallagher a rinne an scannánú i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha atá go haoibhinn agus is é Aengus Kennedy ó NatureNorthWest a rinne an tráchtaireacht agus a chuireann ceangal duine le gach speiceas san áireamh. Mar shampla in eipeasóid 10 faoin bhFuinseog (Common Ash), tagraíonn sé do sheanrann sa Bhéarla:

“If the Ash comes out before the Oak, we’re in for a soak,

If the Oak comes out before the Ash, we’re in for a splash”

Fuair an tionscadal seo tacaíocht ó Scéim Deontais Cruthaitheachta agus Cultúir Dhún na nGall d’fhonn eolas a fháil faoi chrainn dhúchasacha na hÉireann, an bhithéagsúlacht a bhaineann leo, agus an t-eolas sin a chur in iúl ar bhealach cruthaitheach tarraingteach a bhfuil teacht air.

Féach ar na 10 eipeasóid ar fad thíos:

Eipeasóid 1 – Dair (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 1 DAIR – YouTube

Eipeasóid 2 – Péine Albanach (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 2 PÉINE ALBANACH – YouTube

Eipeasóid 3 – Leamhán Sléibhe (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 3 LEAMHÁN SLÉIBHE – YouTube

Eipeasóid 4 – Beith (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 4 BEITH – YouTube

Eipeasóid 5 – Caorthann (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 5 CAORTHANN – YouTube

Eipeasóid 6 – Crann Creathach (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 6 CRANN CREATHACH – YouTube

Eipeasóid 7 – Coll (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 7 COLL – YouTube

Eipeasóid 8 – Cuileann (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 8 CUILEANN – YouTube

Eipeasóid 9 – Fearnóg (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 9 FEARNÓG – YouTube

Eipeasóid 10 – Fuinseog (178) Crainn Dhúchasacha na hÉireann – EIPEASÓID 10 FUINSEOG – YouTube

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×