Skip to main content

Fine Gall

Tá Clár Fhine Gall Ildánach bunaithe ar na téamaí a bhaineann le féiniúlacht, cultúr agus saoránacht agus tá Comhoibriú, Cumarsáid, Rannpháirtíocht, Cumhachtú agus Uileghabhálacht ar na príomhphrionsabail oibriúcháin. Déanfaidh sé fiosracht nádúrtha a mhúscailt, tuiscint a fheabhsú agus a chothú, atá nua agus straitéiseach araon.

Is iad na príomhthosaíochtaí straitéiseacha is bun leis an gclár seo;
• Córas Fhine Gall d'fhonn tacú le healaíontóirí agus le cleachtóirí cruthaitheacha a fhorbairt.
• Spás do chultúr agus do chruthaíocht a fhorbairt agus a chur ar fáil i gComhairle Chontae Fhine Gall.
• STEAM Fhine Gall a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal agus leis an tionscal.
• Bailiúcháin shuntasacha chultúrtha i bhFine Gall a mheas agus pleanáil a dhéanamh dá gcúram agus dá gcaomhnú le taispeántas poiblí agus teacht cuí a bheith ag daoine orthu.
• Cultúr a Mhapáil i bhFine Gall.
• Cumarsáid agus cur chinn cinn a dhéanamh ar Fhine Gall Ildánach.
• Clár Comórtha Fhine Gall 2018-1019 a chumadh agus a chur i bhfeidhm.

Image ALT text

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Lilian Whelan

Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Emer Sharkey

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Ann Marie Farrelly

Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Fhine Gall

Teagmháil

John Quinlivan

Stiúrthóir Seirbhísí, Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair, Turasóireachta & Cultúir

Teagmháil

Paul Barnes

Bainisteoir Imeachtaí - Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair, Turasóireachta & Cultúir

Teagmháil

Sarah O'Neill

Oifigeach Ealaíon an Chontae - Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair, Turasóireachta & Cultúir

Teagmháil

Julie Clarke

Oifigeach Óige agus Oideachais - Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair, Turasóireachta & Cultúir

Teagmháil

Caroline Cowley

Comhordaitheoir Ealaíona Poiblí - Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair, Turasóireachta & Cultúir

Teagmháil

Betty Boardman

Leabharlannaí Contae - Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair, Turasóireachta & Cultúir

Teagmháil

Gerry McDermott

Oifigeach Cumarsáide & Meán, Gnóthaí Corparáideacha

Teagmháil

Karen De Lacey

Cartlannaí, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Fionnuala May

Ailtire an Chontae, Roinn na nAiltirí

Teagmháil

Aoife Sheridan

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Teagmháil

Christine Baker

Heritage Officer, Planning & Strategic Infrastructure

Teagmháil

Cathal Kearney

Access Officer
People, Corporate & Digital Services

Teagmháil

Ár Straitéis

CI_CCS_G_Fingal_Screen_AW.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×