Skip to main content
Macnas Parade, Galway City

Cathair na Gaillimhe

Is é atá d'Aisling againn maidir le hÉire Ildánach straitéis a leagan amach, a chur chun cinn agus a thabhairt i bhfeidhm trína dtugtar claochlú ar Chathair na Gaillimhe go mbíonn ina múnla lánfheidhme maidir le hinmharthanacht cultúir, rannpháirtíocht an phobail, sárchleachtas agus cultúr agus cruthaitheacht ar scoth an domhain le taithí agus le tapú ann.

Cuirfear bonn treise faoi mhúnla feidhmiúcháin Chathair na Gaillimhe i ndáil le hinmharthanacht cultúir, rannpháirtíocht an phobail, sárchleachtas agus cathair ina bhfuil cultúr agus cruthaitheacht ar scoth an domhain le taithí agus le tapú:
- trí bhéim a leagan ar na sócmhainní cultúir, an cultúr a chur i gceartlár na forbartha ar Ghaillimh agus leas a bhaint as an gcultúr chun iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí nua chun saol níos fearr a chruthú don am atá romhainn.
- trí ghlacadh go fonnmhar le pobal na gcomharsanachtaí éagsúla agus leis an iléagsúlacht, scóip a chruthú do na gnéithe uile a bhaineann le féiniúlacht cultúir agus lena chur in iúl agus do bhealaí nua a oireann don chomhar agus don rannpháirtíocht.
- trí shoirbhiú don chomharobair, go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus do mhoil, cúnamh agus foinsí nua spreagtha a chur ar fáil maidir le tionscadail, páirtnéireachtaí agus gnéithe infreastruchtúir.
- trína ndéantar go sármhaith i nGaillimh a chur i láthair agus sin a chur ar fail do dhreamanna nua den lucht féachana agus den lucht rannpháirtíochta.

Image ALT text

Spás Céadfach an Dúin Rúnda i Músaem Cathrach na Gaillimhe

Trá na Mná, a reflection of our time. A collaboration with Jennifer Cunningham + Arts Alive Galway

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Brian Barrett

Stiúrthóir Seirbhísí & Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Adam Stoneman

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Stephen Doyle

Rúnaí na Meithle, Éire Ildánach

Teagmháil

Ruth Mulhern

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Jim Higgins

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Eithne Verling

Stiúrthóir an Mhúsaeim

Teagmháil

Fergal McGrath

Stiúrthóir Amharclann Halla an Bhaile

Teagmháil

Elizabeth Keane

Oifigeach Riaracháin Gníomhach Leabharlanna Chathair na Gaillimhe

Teagmháil

Aisling Colreavy

Comhordaitheoir Éire Shláintiúil

Teagmháil

Caitriona Morgan

Oifigeach Riaracháin, Forbairt Eacnamaíoch

Teagmháil

Valerie Kelly

Ceann Fiontar

Teagmháil

Ruairí Lehmann

Oifigeach Turasóireachta

Teagmháil

Kate Howard

Comhairleoir ar an nGeilleagar Oíche

Teagmháil

Ár Straitéis

Galway-City-Irish-version.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×