Skip to main content


Nuacht

Bainisteoir Rannpháirtíochta agus Rannpháirteachais Saoránach

Scroll
min read

Bainisteoir Rannpháirtíochta agus Rannpháirteachais Saoránach

min read

7/02/23

Bainisteoir Rannpháirtíochta agus Rannpháirteachais Saoránach

Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán thar ceann Éire Ildánach ag iarraidh duine, a bhfuil taithí chuí aige nó aici, a earcú ina Bhainisteoir Rannpháirtíochta agus Rannpháirteachais Saoránach ar chonradh cúig bliana ar théarma seasta.

Is é ról an Bhainisteora Rannpháirtíochta agus Rannpháirteachais Saoránach tacaíocht a thabhairt chun clár rannpháirtíochta Éire Ildánach, atá forleathan agus ann ar feadh na bliana, a chur ar fáil. Beidh an sealbhóir poist ag obair leis an lucht ardbhainistíochta agus in éineacht le pearsanra na Roinne ar réimsí éagsúla lena náirítear beartas a cheapadh, anailís straitéiseach, bainistiú cláir, ceannaireacht tionscadail, maoirseacht bhuiséid agus rialachas corparáideach.

Leabhrán Eolais (GA)

Foirm Iarratais (GA)

Ráiteas Príobháideachais (GA)

Dáta Deiridh: 3.00pm 24ú Feabhra 2023

Is féidir tuilleadh sonraí faoi Chlár Éire Ildánach a fháil ag na naisc seo a leanas:

Clár Éire Ildánach – Suíomh idirlíne
Cruinniú na nÓg – Suíomh idirlíne
Clár Éire Ildánach – Facebook
Clár Éire Ildánach – Instagram
Clár Éire Ildánach – Twitter

Stay up to date

×