Skip to main content


Nuacht

Brigid 1500: Comhartha ómóis ealaíonta le clóca de scragall copair fíorálainn agus féile pobail

Scroll
3 min read

Brigid 1500: Comhartha ómóis ealaíonta le clóca de scragall copair fíorálainn agus féile pobail

3 min read

22/11/23

Brigid 1500: Comhartha ómóis ealaíonta le clóca de scragall copair fíorálainn agus féile pobail

I gContae Lú, baile agus áit bhreithe Naomh Bríd, tá tionscadal den scoth ag teacht chun cinn chun ceiliúradh a dhéanamh ar chuimhneacháin 1500 an naoimh ionúin seo de chuid na hÉireann.

Tá ealaíontóirí agus rannpháirtithe i gclár Brigid 1500 i mbun iniúchta agus cruthaithe ar bhailiúchán ealaíne agus úsáid á baint acu as ábhair, uigeachtaí agus meáin, agus iad sin go léir spreagtha ag saol agus ag buanna Naomh Bríd.

Tá clóca dochreidte atá déanta as ciorcail de scragall copair chun tosaigh sa tionscnamh cruthaitheach seo, a thugann ómós d’oidhreacht bhuan Naomh Bríd agus an ceangal domhain a bhí aici le baile Fhochairde.

Is díol suntais roghnú an chopair, mar gur siombail atá ann den dlúthchaidreamh a bhí ag Naomh Bríd le ceird na miotalóireachta arbh ise pátrún na ngaibhne.

Bhí an clóca, atá maoinithe ag Éire Ildánach agus ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Lú, deartha agus éascaithe ag an ealaíontóir, Shauna Swords, agus cruthaithe ag daltaí Scoil Naomh Bríd, Dún Dealgan. Rinneadh gach ciorcal a stionsal le láimh, agus tá siad fuaite agus greamaithe le chéile chun snáitheanna oibre bríomhara agus spleodracha a chruthú a tarraingíodh le chéile chun clóca ar mhéid nádúrtha a chruthú.

Above: A child creates copper foil circles by hand

Mar chuid d’Fhéile Brigid 1500, thug an clár Ealaíontóir sa Phobal, atá maoinithe ag Éire Ildánach agus a chuimsíonn foireann d’ealaíontóirí cumasacha faoi stiúir Grainne Murphy ó Stiúideonna Creative Spark Print, faoi iarracht uathúil agus neamhghnách ealaíonta.

Áirítear ar an fhoireann fhuinniúil seo: Susan Farrelly agus Una Curley, beirt ealaíontóirí teicstíle agus meáin mheasctha mór le rá; Claire McAteer, ealaíontóir teicstíle agus prionta tallannach, agus Etaoin O’Reilly, ealaíontóir criadóireachta cumasach.

In éineacht, tá siad i mbun iniúchta go domhain ar stair agus ar bhéaloideas shaibhir Naomh Bríd.

Tá an fhoireann chruthaitheach, faoi stiúir cheannaireacht fhíseach Ghráinne i mbun stiúrtha ar shraith ceardlann i gcomhar le grúpaí pobail agus le scoileanna éagsúla. Tá na ceardlanna seo mar mheascán de smaointe, a tharraingíonn teicnící traidisiúnta le nuálaíocht chomhaimseartha le chéile.

""In éineacht, thug siad faoi thuras ealaíonta a théann go smior sa stair agus sa bhéaloideas shaibhir a bhaineann le Naomh Bríd.""

Beidh Féile Brigid 1500 ar siúl ón Aoine, an 26 Eanáir 2024 go dtí an Luan an 5 Feabhra 2024. Beidh na saothair ealaíne go léir a chruthaítear ón Tionscadal Ealaíontóir sa Phobal Brigid 1500, chomh maith le clóca gleoite Naomh Bríd ar taispeáint i láithreacha éagsúla ar fud an chontae.

Learn more on the Brigid 1500 website

Stay up to date

×