Skip to main content


Nuacht

Repair Acts, Éire: Ceardlanna scéalaíochta ar líne

Scroll
1 min read

Repair Acts, Éire: Ceardlanna scéalaíochta ar líne

1 min read

7/02/22

Repair Acts, Éire: Ceardlanna scéalaíochta ar líne

Beidh sraith ceardlanna scéalaíochta ar líne á n-óstáil faoi scáth the Repair Acts, an Tionscadal um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide ar na dátaí seo a leanas i mí Feabhra:

  • Céad. 9ú 7-9pm
  • 12ú 11am-1pm
  • Céad. 16ú 7-9pm
  • 19ú 11am-1pm

Sna ceardlanna scéalaíochta ar líne seo, tabharfaidh daoine leo rudaí nó seolfaidh siad isteach pictiúr de rudaí atá deisithe acu, rudaí gur theip orthu iad a dheisiú nó gur mhaith leo iad a dheisiú. Féadfaidh daoine idir 1 agus 3 rud a bheith acu agus roinnfidh na rannpháirtithe an scéal a bhaineann leis na rudaí atá acu. Beidh deis ann ansin plé a dhéanamh ar na cleachtais a bain le rudaí a dheisiú san am a chuaigh thart agus cúrsaí deisiúcháin sa todhchaí.

Cé nach bhfuil an stór deisiúcháin gníomhach go fóill (beidh sé ar shuíomh gréasáin Repair Acts i mí an Mhárta), tá sé i gceist na grianghraif a bhailiú agus na scéalta a insíodh le linn na gceardlann seo a roinnt, uaslódáilfear iad chuig an stór agus cabhróidh siad leis an aidhm go mbeadh 1,000 scéal deisiúcháin againn, a bhaint amach. Cuirfidh sé sin leis an stór ar líne agus beidh ceardlanna mar thacaíocht don phlé ar an ábhar tábhachtach seo. An-fháilte roimh chách.

Agus é ar cheann de 15 Tionscadail faoin gCiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide, déanann Repair Acts, Éire iniúchadh comhoibríoch ar an rud a dtugann an t-ealaíontóir agus taighdeoir Teresa Dillon “cultúir an deisiúcháin” air agus an ról atá acu i gcúrsaí caithimh, tomhaltachais agus athchúrsáil ábhar. Déanann Repair Acts, Éire forbairt ar chlár taighde cleachtasbhunaithe idirnáisiúnta atá ann cheana agus a scrúdaíonn na cultúir dheisiúcháin ar bhealach atá iolraíoch agus comhpháirteach. Is í Teresa Dillon atá i gceannas ar an gclár taighde agus a chomhbhunaigh é.

Is trí Eventbrite a chláraítear do na ceardlanna: Féach www.repairacts.ie

Léigh tuilleadh faoi thionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide anseo.

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil