Skip to main content
Credit: Tom Flanagan


Nuacht

Scileanna Sláinte agus Folláine Siompóisiam Náisiúnta faoi ról na cruthaitheachta agus na n-ealaíon i sláinte agus folláine

Scroll
3 min read

Scileanna Sláinte agus Folláine Siompóisiam Náisiúnta faoi ról na cruthaitheachta agus na n-ealaíon i sláinte agus folláine

3 min read

26/05/22

Scileanna Sláinte agus Folláine Siompóisiam Náisiúnta faoi ról na cruthaitheachta agus na n-ealaíon i sláinte agus folláine

Ar siúl ar Dé Céádaoin 22 Meitheamh 2022, cuirfidh an Siompóisiam fóram ar fáil do lucht déanta beartais agus daoine a oibríonn sna hearnálacha sláinte, ealaíon agus cultúir chun breathnú ar conas a is fearr leas a bhaint as an gcaoi a gcabhraíonn rannpháirtíocht chruthaitheach lenár sláinte agus folláine.

Inniu d’fhógair Catherine Martin, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán siompóisiam náisiúnta faoin gcruthaitheacht, sláinte agus folláine. Óstálfaidh clár uile-rialtais Éire Ildánach, an Roinn Sláinte (Éire Shláintiúil), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Chomhairle Ealaíon an cruinniú seo.

Sa siompóisiam:

  • Déanfar machnamh ar an bhfianaise maidir leis na buntáistí sláinte a bhaineann leis na healaíona cruthaitheacha
  • Déanfar plé ar ghníomhaíochtaí ealaíon agus sláinte in ospidéil ar féidir leo cabhrú le torthaí sláinte níos fearr a sheachadadh d’othair agus dá gcúramóirí
  • Déanfar iniúchadh ar ról oibríochtúil earnálacha na n-ealaíon, an chultúir agus na cruthaitheachta maidir le cúram sláinte agus folláine a sheachadadh sa phobal.

Dúirt an tAire Catherine Martin:

“Aithnítear na buntáistí a thugann na healaíona, an cultúr agus an rannpháirtíocht chruthaitheach d’fholláine mheabhrach daoine ar bhealach níos forleithne i dtaighde an lae inniu. Go deimhin, fuarthas tuiscint shoiléir air seo le linn Covid-19 agus muid ag maireachtáil trí thréimhsí leithlisithe shóisialta. Táim tiomanta, mar sin, do chomhoibriú le mo chomhghleacaithe sa Rialtas chun tionscnaimh spriocdhírithe, bunaithe ar fhianaise a thabhairt chun cinn a sheachadann buntáistí sláinte agus folláine trí na healaíona, cultúr agus cruthaitheacht ar bhealach inbhuanaithe.”

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil