Skip to main content
Picture: Patrick Browne

Port Láirge

Anseo i bPort Láirge, an cathair is sine in Éireann, tá an cruthaitheacht i lár gach rud a dhéanaimid. Feiceann ár bhfoireann Cultúr agus Cruthaitheacht go bhfuil an chruthaitheacht ábalta bheith ní amháin an-taitneamhach, ach chomh maith le sin ábalta an phobail a athrú chun feabhais.

Tá bród orainn tacaíocht a thabhairt don nuálaíocht agus paisean dár n-áitritheoirí trí Glao Oscailte bliantúil; a thugann misneach do phobail Phort Láirge ó chúlraí éagsúla tacaíocht airgeadais a lorg de na mbrionglóidí is cruthaithí.
Ceiliúraimid an chruthaitheacht de gach sórt, ach tá suim ar leith againn i dtionscadail a bhaineann lena dtosaíochtaí straitéiseach dár Straitéis Cultúr agus Cruthaitheachta:

• Daoine agus áit
• Ag tacú le hearnáil na cruthaitheachta
• Tógáil agus foirgníocht sa chruthaitheacht
• Folláine chruthaitheach
• Comhoibriú
• Aeráid agus bithéagsúlacht

Image ALT text

Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Katherine Collins

Comhordaitheoir maidir le hÉire Ildánach

Teagmháil

Nicola Spendlove

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Michael Walsh

Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae Phort Láirge

Teagmháil

Kieran Kehoe

Stiúrthóir Seirbhíse

Teagmháil

Sinead O'Higgins

Leabharlannaí Feidhmiúcháin

Teagmháil

Mary Conway

Acting County Librarian and Head of Culture

Teagmháil

Billy Duggan

An Roinn Eacnamaíochta, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Teagmháil

Bernadette Guest

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Joanne Rothwell

Bainisteoir Taifead Cartlannaí

Teagmháil

Máire Seo Breathnach

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Margaret Organ

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Conor Nolan

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Rosemary Ryall

Oifigeach um Chaomhnú Ailtireachta

Teagmháil

Rosemary Ryan

Coimeádaí ar Mhúsaem na Seod, Port Láirge - 3 Mhúsaem sa Triantán Lochlannach

Teagmháil

Jim Lenane

Oifigeach Gaeilge Cúnta

Teagmháil

Luke Currall

Coimeádaí Amharc-ealaíona

Teagmháil

Gráinne Kennedy

Oifigeach um Ghníomhú Aeráide

Teagmháil

Bríd Kirby

Oifigeach Sinsearach Forbartha Fiontair

Teagmháil

Ovidiu Matiut

Pobail Shláintiúla Sláintecare

Teagmháil

Ár Straitéis

Creative Waterford’s Culture and Creativity Strategy focuses on Waterford’s commitment to establishing, developing and supporting Creative Communities in rural and urban areas. An emphasis on up-skilling communities and individuals to fully realise their creative potential is at the heart of our commitment to Waterford’s strategy. The creation of a cultural and creative ecosystem that promotes the values of inclusivity, access, participation and engagement in society is the driving force for the strategy.

Waterford-1.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×