Skip to main content
Picture: Patrick Browne

Port Láirge

Tá tugtha go fonnmhar ag Comhairle Cathrach agus Comhairle Chontae Phort Láirge faoin gColún maidir le Cruthaitheacht an Phobail den chlár Éire Ildánach ón mbliain 2017 i leith. Thrí Ghairmscoile a eisiúint chun dreamanna den phobal agus daoine aonair a spreagadh chun cur isteach ar chistíocht, déantar aird a tharraingt ar an gcruthaitheacht i bPort Láirge le tionscnaimh spreagúla maidir le réimsí éagsúla, tionscadail oidhreachta, ceardaíochta agus timpeallachta, comharthionscnaimh ealaíne, cóir, múrmhaisiú agus eile.

Dream ildisciplíneach atá ar Mheitheal Cultúir Phort Láirge, daoine lántaithí ó Chomhairle Phort Láirge ar a bhfuil cúram maidir le cúrsaí ealaíon, leabharlannaíochta, oidhreachta, caomhnúcháin, cartlannaíochta, iarsmalainne agus eile. Táthar ag treisiú le cumas na meithle de réir mar a leantar ar aghaidh leis an gclár Éire Ildánach agus tionscnaimh comharoibre á gcur ar bun de leithéid Thionscadal na Logainmneacha agus Diverse Waterford Oral History & Digital Skills. Eagraítear CreateFest, Féile Cruthaitheachta Phort Láirge, i gCeathrú an Chultúir i bPort Láirge d'fhonn sárobair cruthaitheachta a spreagadh agus a chur ar taispeáint i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Oibríonn Éire Ildánach i bPort Láirge le réimse páirtithe leasmhara maidir le cúrsaí oideachais chun tionscadail éagsúla a thabhairt i gcrích, go háirithe i ndáil le hoideachas pobail. Is gné rífhiúntach den chlár Éire Ildánach i bPort Láirge an nasc láidir a chothú le leanaí agus le daoine fásta agus an tairbhe atá as an gcruthaitheacht i gcúrsaí oideachais a chur chun cinn maidir leis na haoisghrúpaí go léir agus leantar den bheartaíocht ar an ngné sin bliain i ndiaidh bliana.

Image ALT text

Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Katherine Collins

Comhordaitheoir maidir le hÉire Ildánach

Teagmháil

Michael Walsh

Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae Phort Láirge

Teagmháil

Kieran Kehoe

Stiúrthóir Seirbhíse

Teagmháil

Sinead O'Higgins

Leabharlannaí Feidhmiúcháin

Teagmháil

Jane Cantwell

Leabharlannaí Cathrach agus Contae

Teagmháil

Billy Duggan

An Roinn Eacnamaíochta, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Teagmháil

Bernadette Guest

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Joanne Rothwell

Bainisteoir Taifead Cartlannaí

Teagmháil

Máire Seo Breathnach

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Margaret Organ

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Conor Nolan

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Rosemary Ryall

Oifigeach um Chaomhnú Ailtireachta

Teagmháil

Rosemary Ryan

Coimeádaí ar Mhúsaem na Seod, Port Láirge - 3 Mhúsaem sa Triantán Lochlannach

Teagmháil

Jim Lenane

Oifigeach Gaeilge Cúnta

Teagmháil

Luke Currall

Coimeádaí Amharc-ealaíona

Teagmháil

Gráinne Kennedy

Oifigeach um Ghníomhú Aeráide

Teagmháil

Bríd Kirby

Oifigeach Sinsearach Forbartha Fiontair

Teagmháil

Ovidiu Matiut

Pobail Shláintiúla Sláintecare

Teagmháil

Emma Haran

Comhordaitheoir ar Chruinniú na nÓg

Teagmháil

Ár Straitéis

Creative Waterford’s Culture and Creativity Strategy focuses on Waterford’s commitment to establishing, developing and supporting Creative Communities in rural and urban areas. An emphasis on up-skilling communities and individuals to fully realise their creative potential is at the heart of our commitment to Waterford’s strategy. The creation of a cultural and creative ecosystem that promotes the values of inclusivity, access, participation and engagement in society is the driving force for the strategy.

Waterford-1.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×