Skip to main content
Waterford Spray Painting

Port Láirge

Tá tugtha go fonnmhar ag Comhairle Cathrach agus Comhairle Chontae Phort Láirge faoin gColún maidir le Cruthaitheacht an Phobail den chlár Éire Ildánach ón mbliain 2017 i leith. Thrí Ghairmscoile a eisiúint chun dreamanna den phobal agus daoine aonair a spreagadh chun cur isteach ar chistíocht, déantar aird a tharraingt ar an gcruthaitheacht i bPort Láirge le tionscnaimh spreagúla maidir le réimsí éagsúla, tionscadail oidhreachta, ceardaíochta agus timpeallachta, comharthionscnaimh ealaíne, cóir, múrmhaisiú agus eile.

Dream ildisciplíneach atá ar Mheitheal Cultúir Phort Láirge, daoine lántaithí ó Chomhairle Phort Láirge ar a bhfuil cúram maidir le cúrsaí ealaíon, leabharlannaíochta, oidhreachta, caomhnúcháin, cartlannaíochta, iarsmalainne agus eile. Táthar ag treisiú le cumas na meithle de réir mar a leantar ar aghaidh leis an gclár Éire Ildánach agus tionscnaimh comharoibre á gcur ar bun de leithéid Thionscadal na Logainmneacha agus Diverse Waterford Oral History & Digital Skills. Eagraítear CreateFest, Féile Cruthaitheachta Phort Láirge, i gCeathrú an Chultúir i bPort Láirge d'fhonn sárobair cruthaitheachta a spreagadh agus a chur ar taispeáint i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Oibríonn Éire Ildánach i bPort Láirge le réimse páirtithe leasmhara maidir le cúrsaí oideachais chun tionscadail éagsúla a thabhairt i gcrích, go háirithe i ndáil le hoideachas pobail. Is gné rífhiúntach den chlár Éire Ildánach i bPort Láirge an nasc láidir a chothú le leanaí agus le daoine fásta agus an tairbhe atá as an gcruthaitheacht i gcúrsaí oideachais a chur chun cinn maidir leis na haoisghrúpaí go léir agus leantar den bheartaíocht ar an ngné sin bliain i ndiaidh bliana.

Image ALT text

CALMAST – Ábhar Plaistigh: An Dea-scéal, an Drochscéal & an Scéal Uafáis

Tá eolaíocht agus ealaín á gcur le chéile ar bhealach spéisiúil le teann cruthaitheachta agus oideachais leis an tionscadal Idirbhliana STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) a bhfuil comhordú á dhéanamh air ag Calmast, an t-ionad caidrimh allamuigh STEM in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Plastic: The Good The Bad and The Ugly

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Katherine Collins

Comhordaitheoir maidir le hÉire Ildánach

Teagmháil

Michael Walsh

Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae Phort Láirge

Teagmháil

Kieran Kehoe

Teagmháil

Eamonn McEneaney

Director of Waterford Treasures Three Museums in the Viking Triangle

Teagmháil

Rupert Maddock

Senior Architect Economic Development

Teagmháil

Jane Cantwell

Teagmháil

Billy Duggan

Economic Department, Senior Executive Officer

Teagmháil

Bernadette Guest

Heritage Officer

Teagmháil

Joanne Rothwell

Archivist Records Manager

Teagmháil

Noeleen Osborne

Librarian

Teagmháil

Máire Seo Breathnach

Irish Officer/Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Claire Hartley

Communications Officer

Teagmháil

Margaret Organ

Arts Officer

Teagmháil

Conor Nolan

Arts Officer

Teagmháil

Rosemary Ryall

Architectural Conservation Officer

Teagmháil

Rosemary Ryan

Keeper Waterford Treasures - 3 Museums in the Viking Triangle

Teagmháil

Jim Lenane

Assistant Irish Officer/Oifigeach Gaeilge Cúnta

Teagmháil

Ár Straitéis

Tá Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Phort Láirge dírithe ar an dúthracht maidir le Cruthaitheacht an Phobail i gcomharsanachtaí faoin tuath agus i gcomharsanachtaí i gceantair foirgníochta a bhunú, a fhorbairt agus a chothú. Tá béim sa straitéis ar scileanna breise ag daoine aonair agus i measc an phobail ionas gur féidir iomlán na cruthaitheachta atá iontu a thabhairt chun cinn. Éiceachóras cultúir agus cruthaitheachta a chruthú, lena gcuirtear chun tosaigh ilchuimsitheacht, áisiúlacht, rannpháirtíocht agus caidreamh i measc an phobail, bun na cúise maidir leis an straitéis.

Waterford.pdf
Íoslódáil