Skip to main content
Tipperary

Tiobraid Árann

Tá flúirse agus éagsúlacht cultúir agus oidhreachta ina ábhar spreagtha ag glúnta de shaoránaigh Thiobraid Árann, an séú contae is mó in Éirinn, leis na céadta bliain anuas. Tá a n-éirim cruthaitheachta féin curtha leis an saol ag na haisteoirí Kerry Condon agus Pat Shortt, ag an amhránaí teanóir Frank Patterson, agus ag ceoltóirí éagsúla de leithéid na Clancy Brothers, Shane MacGowan agus eile, iad á spreagadh ag sócmhainní foirgníochta agus sócmhainní nádúrtha a gcontae dúchais, ionas go bhfuil iomrá tarraingthe acu ar Thiobraid Árann.

Leis an mbunús láidir sa cheol, san ealaín, san fhilíocht agus sa drámaíocht, sa litríocht agus sa bhéaloideas, cuireann an bonn daingean atá i dTiobraid Árann faoi chur i láthair síorathraitheach ar éirim an duine go mór le Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta an chontae faoi Éire Ildánach ionas go dtarraingítear aird agus spéis an phobail gach tráth sa chaoi is go gcruthaítear córas láidir inmharthana cultúir a mbeidh taitneamh as ag an uile dhuine.

Tá flúirse agus éagsúlacht cultúir agus oidhreachta ina ábhar spreagtha ag glúnta de shaoránaigh Thiobraid Árann leis na céadta bliain anuas.

Beidh muintir an chontae féin agus cuairteoirí i dTiobraid Árann idir na bliana 2018-2022 ag tnúth le tionscadail agus imeachtaí éagsúla, mar shampla Féile Ghabhal Chluain Meala - ceiliúradh seachtaine i rith an tsamhraidh lena mbaineann ceol, amharclannaíocht, oirfidíocht sráide, greann, dearcealaín agus cuid mhór eile - agus Tionscadal Amharclannaíochta Chaisleán na Cathrach faoina mbeidh sraith d'imeachtaí amharclannaíochta á gcur i láthair go seachtainiúil i bhfearann an chaisleáin féin.

Image ALT text

Ceangail Áitiúla

Is tionscadal comhoibritheach é ‘Ceangail Áitiúla’ idir ealaíontóirí ó Print Van Go, an Stiúideo Priontála taistil agus Seirbhís Bus Local Link Thiobraid Árann. Bhí an tionscadal ar bun ó Lúnasa go Deireadh Fómhair 2020 ar roinnt de na busbhealaí de chuid Local Link Thiobraid Árann.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Róisín O'Grady

Heritage Officer, Creative Ireland Coordinator

Teagmháil

Damien Dullaghan

County Librarian

Teagmháil

Melanie Scott

Arts Officer

Teagmháil

Marie McMahon

Curator, County Museum

Teagmháil

Brian Beck

Director of Emergency Services, Health & Safety. Libraries & Culture

Teagmháil

Ár Straitéis

Tipperary.pdf
Íoslódáil