Skip to main content
Tipperary

Tiobraid Árann

Tá flúirse agus éagsúlacht cultúir agus oidhreachta ina ábhar spreagtha ag glúnta de shaoránaigh Thiobraid Árann, an séú contae is mó in Éirinn, leis na céadta bliain anuas. Tá a n-éirim cruthaitheachta féin curtha leis an saol ag na haisteoirí Kerry Condon agus Pat Shortt, ag an amhránaí teanóir Frank Patterson, agus ag ceoltóirí éagsúla de leithéid na Clancy Brothers, Shane MacGowan agus eile, iad á spreagadh ag sócmhainní foirgníochta agus sócmhainní nádúrtha a gcontae dúchais, ionas go bhfuil iomrá tarraingthe acu ar Thiobraid Árann.

Leis an mbunús láidir sa cheol, san ealaín, san fhilíocht agus sa drámaíocht, sa litríocht agus sa bhéaloideas, cuireann an bonn daingean atá i dTiobraid Árann faoi chur i láthair síorathraitheach ar éirim an duine go mór le Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta an chontae faoi Éire Ildánach ionas go dtarraingítear aird agus spéis an phobail gach tráth sa chaoi is go gcruthaítear córas láidir inmharthana cultúir a mbeidh taitneamh as ag an uile dhuine.

Tá flúirse agus éagsúlacht cultúir agus oidhreachta ina ábhar spreagtha ag glúnta de shaoránaigh Thiobraid Árann leis na céadta bliain anuas.

Beidh muintir an chontae féin agus cuairteoirí i dTiobraid Árann idir na bliana 2018-2022 ag tnúth le tionscadail agus imeachtaí éagsúla, mar shampla Féile Ghabhal Chluain Meala - ceiliúradh seachtaine i rith an tsamhraidh lena mbaineann ceol, amharclannaíocht, oirfidíocht sráide, greann, dearcealaín agus cuid mhór eile - agus Tionscadal Amharclannaíochta Chaisleán na Cathrach faoina mbeidh sraith d'imeachtaí amharclannaíochta á gcur i láthair go seachtainiúil i bhfearann an chaisleáin féin.

Image ALT text

Gníomhaíochtaí ionchuimsithe sóisialta agus folláine Thiobraid Árann

I bhFómhar na bliana 2023, phleanáil Éire Ildánach Thiobraid Árann gníomhaíochtaí cruthaitheacha chun tacú le folláine agus rannpháirtíocht shóisialta i mbailte Chluain Meala, an Aonaigh agus Bhuiríos Uí Chéin. Tá tacú le daoine fásta nascadh le grúpaí pobail, seirbhísí, clubanna agus gníomhaíochtaí i gceist le hoideasú sóisialta chun feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine ginearálta an duine..

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Róisín O'Grady

Oifigeach Oidhreachta, Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Ann-Marie Keaveney

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Damien Dullaghan

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Melanie Scott

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Marie McMahon

Coimeádaí, Músaem an Chontae

Teagmháil

Brian Beck

Stiúrthóir na Seirbhísí Éigeandála, Sláinte & Sábháilteachta, Leabharlanna & Cultúr

Teagmháil

Ann Marie Fleming

Oifigeach Bithéagsúlachta

Teagmháil

Ár Straitéis

Tipperary-1.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×