Skip to main content
Credit: Clare Keogh

Cathair Chorcaí

Is í Corcaigh an dara cathair is mó in Éirinn agus is fada tuigthe go bhfuil an cultúr ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí den chathair. Bhí Corcaigh ina Príomhchathair Eorpach Cultúir sa bhliain 2005 agus tá Dánlann Crawford, Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí, an Everyman Theatre, Triskel Christchurch, Firkin Crane, Dánlann Glucksman agus cuid mhór eagraíochtaí cultúir eile ar fáil inti. Níl áireamh iomlán leis an Cork Midsummer Festival, Féile Scannánaíochta Chorcaí, Córfhéile Idirnáisiúnta Chorcaí, Féile Dhomhanda na Leabhar, Féile Gearrscéalaíochta Chorcaí agus Féile Ceol Tíre Chorcaí ar a mbíonn ar siúl sa chathair agus a fhágann go luaitear Cathair na bhFéilte léi.

Image ALT text

Ardú – Beocht a chur i gCorcaigh le hEalaín Sráide den chéad scoth.

Tionscnamh Ealaíne Sráide é Ardú i gcathair Chorcaí a chuireann amharcealaín sráide den chéad scoth os comhair mhuintir Chorcaí, agus a chuireann ardán ar fáil ag an am céanna d’ealaíontóirí sráide na háite agus na hÉireann. Is é an aidhm atá ag Ardú go mbeadh tuilleadh rochtana ag an bpobal ar mheán na hEalaíne Sráide trí chomhrá, ceardlanna agus turais.

The Walls Project

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Paul Moynihan

Stiúrthóir Seirbhíse

Teagmháil

Adrienne Rodgers

Stiúrthóir Seirbhísí

Teagmháil

Michelle Carew

Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Patricia Looney

Leabharlann

Teagmháil

Dan Breen

Músaem

Teagmháil

Brian Magee

Cartlannaí

Teagmháil

Niamh Twomey

Oidhreacht

Teagmháil

Chris Dorgan

An Ghaeilge

Teagmháil

Tony Duggan

Ailtire Cathrach

Teagmháil

Denis Barrett

Cathair na Foghlama

Teagmháil

Liam Casey

Áineas

Teagmháil

Siobhán Clancy

Oifig Ealaíon

Teagmháil

Michelle Considine

Oifig Ealaíon

Teagmháil

Elmarie McCarthy

Turasóireachta

Teagmháil

Mary Walsh

Oideachas Comhshaoil

Teagmháil

David O'Brien

Leabharlann

Teagmháil

Sandra O'Meara

Mear/Pobal

Teagmháil

Ciara Brett

Seandálaíocht

Teagmháil

Paul McGuirk

Ceann Fiontar

Teagmháil

Ár Straitéis

aaa ...

This is why Cork City’s Cultural Team has agreed to work in a particular way – together. The funding from Creative Ireland is allocated through the team to projects that are multi-disciplinary, meaning that members of the team work together, and with the wider cultural sector, to develop meaningful projects. Creative Cork and the Cork City Council Cultural Team recognise the principles of Collaboration, Communication, Community, Participation, Inclusivity and Empowerment. As a local authority these principles underpin our approach to delivering our services, and in particular our Creative Cork programme. Cork City Council’s Culture Team recognise the primary value of the Creative Ireland Programme is an opportunity for working together across many cultural disciplines, in partnership with communities and our citizenship.

Strategic Priorities for Cork City Council;

1. Invest in long term engagement in creative collaboration.
2. Recognise youth culture as a creative force and an art form for Cork City.
3. Creatively engage our citizens in Archaeology, built, natural and cultural heritage.
4. Creatively use our public space for our communities through one large scale cultural public event each year.
5. Recognise Cork City as an intercultural city.
6. Recognise the contribution of Cork creatives to Cork’s identity as a city of culture.

Cork-City-1.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×