Skip to main content


Nuacht

Le Chéile Óna Chéile

Scroll
min read

Le Chéile Óna Chéile

min read

14/11/20

Le Chéile Óna Chéile

Deireadh seachtaine breá grianmhar i ndeireadh mí Márta 2020, d'oibrigh 41 leanbh de chuid an chompántas Áirc Damhsa i gcomhar cóiréagrafaíochta agus scannánaíochta faoi leith maidir le tionscadal eisceachtúil de chuid Éire Ildánach.

An tráth céanna a rabhthas á iarraidh ar an uile dhuine in Éirinn fanacht óna chéile, dhamhsaigh na rinceoirí óga le chéile le ceol an Bothy Band, cé nach ar an aon láthair amháin é ach san áit is ansa le gach duine acu i bhfoisceacht 2km dá n-áit cónaithe.

Cruinníodh le chéile cnuasach clibíní as Liatroim, Sligeach, Ros Comáin, Maigh Eo, Fear Manach, Longfort agus Nua-Eabhrac go ndearnadh a bhfí ina chéile in aon léiriú amháin ar ghliondar agus ar ríméad na ndamhsóirí.

Airc Damhsa - Le Chéile Óna Chéile

Open Video

Stay up to date

×