Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Téann Músaem na nAmhrán chuig na hOileáin

Scroll
3 min read

Téann Músaem na nAmhrán chuig na hOileáin

3 min read

11/03/21

Téann Músaem na nAmhrán chuig na hOileáin

Mar a tharla le go leor tionscadal ealaíne a bhí le tosú in Aibreán 2020, b’éigean do Mhúsaem na nAmhrán - tionscadal bailithe ceoil thraidisiúnta faoi stiúir na n-ealaíontóirí Tess Leak agus Sharon Whooley, treo a athrú nuair a bhuail an dianghlasáil muid.

In ionad sraith seisiún ar an láthair a reáchtáil in ospidéil phobail in Iarthar Chorcaí, chuir Tess agus Sharon pacáistí poist lán filíochta agus amhrán chuig rannpháirtithe in Ospidéil Pobail Iarthar Chorcaí. San áireamh sna pacáistí bhí clúdaigh le stampaí agus seoltaí orthu mar aon le cuireadh do rannpháirtithe amhráin óna n-óige a chur ar fáil.

Le linn an Earraigh agus an tSamhraidh 2020, d’iarr siad ar rannpháirtithe cuid de na hamhráin is fearr leo a sheoladh chucu. D’iarramar Amhráin ár Máithreacha agus ár nAithreacha, Amhráin na Talún, Amhráin na Fágála agus an Fhilleadh, Amhráin faoi Bhláthanna, Amhráin faoi Éin agus An Guth is Áille.  In ainneoin an saol dúshlánach a rabhamar ag maireachtáil ann, bhí an-áthas orthu breis agus 150 amhrán a fháil ó gach rannpháirtí i dTionscadal Poist Mhúsaem na nAmhrán. Seoladh ábhar ó Ospidéil Pobail Bhaile Chaisleáin Bhéarra, Dhún Mánmhaí, na Scoile agus an Sciobairín, Ospidéal Ginearálta Bheanntraí agus ó bhaill níos sine den phobal i nDrom Dhá Liag.

Tá Tess agus Sharon i mbun na n-amhrán seo go léir a bhailiú le chéile agus a roinnt i bhfoirm ‘Leabhar Amhrán Mhúsaem na nAmhrán’.  San áireamh sa leabhar seo beidh amhráin ar nós an t-amhrán chorraitheach ‘This is My Homeland’ a roinn Mary as an Sciobairín agus dúirt sí faoin amhrán “cuireann an t-amhrán seo an-áthas orm mar tá sé ag teacht abhaile go dtí an áit ar rugadh é. Tá sé ag filleadh. ”

The lights of London are far behind,
My thoughts of homeland are crowding my mind,
Familiar places come into view,
I see my home now, soon I’ll see you.”

Tá an tionscadal seo mar chuid de Chlár Ealaíon agus Sláinte in Iarthar Chorcaí agus ní fhéadfaí é a bhaint amach murach na cónaitheoirí agus foireann an ospidéil phobail a chuaigh i mbun oibre le machnamh agus cúram ollmhór in imthosca deacra.  Cinnteoidh tacaíocht ó Chlár Éire Ildánach go leathnófar an tionscadal taibhseach seo chun cónaitheoirí sna Four Valleys i mBeanntraí agus ar Inis Arcáin, Cléire, An tOileán Mór, Heir, Ceann Baoi, Faoide agus An tOileán Fada a chuimsiú.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gClár Comhpháirtíochta Ealaíon do Shláinte tabhair cuairt ar artsforhealthwestcork.com

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×