Skip to main content


Nuacht

Cónaitheacht Múinte Ceoil: Tionscadal Éire Ildánach 2022 - Comhairle Contae Ros Comáin

Scroll
min read

Cónaitheacht Múinte Ceoil: Tionscadal Éire Ildánach 2022 - Comhairle Contae Ros Comáin

min read

12/05/22

Cónaitheacht Múinte Ceoil: Tionscadal Éire Ildánach 2022 - Comhairle Contae Ros Comáin

A shared learning opportunity for County Roscommon residents aged 60 and over, presented by Music Network and Roscommon County Council Arts Office Making Music with The Unwanted - the Roscommon Teaching Residency - took place from January to May 2022 at King House, with fifteen Roscommon locals age 60+ returning to their love of music!

Deis foghlama chomhroinnte d’áitritheoirí Chontae Ros Comáin atá 60 bliain d’aois agus níos sine, á cur ar fáil ag Music Network agus Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin

Bhí Cónaitheacht Múinte Ros Comáin – Ag Casadh Ceoil le The Unwanted – ar siúl ó mhí Eanáir go mí na Bealtaine 2022 ag Teach King, agus bhí cúig duine dhéag as Ros Comáin atá 60+ bliain d’aois ann chun an grá atá acu don cheol a léiriú arís!

Comhpháirtíocht idir Music Network agus Oifig Ealaíon Ros Comáin ab ea é seo, inar cuireadh béim ar uirlis a chasadh arís agus ar an lúcháir a bhaineann le ceol a chasadh in éineacht a roinnt. Agus tairbhe á baint as na cúlraí ceoil atá ag comhaltaí uile an bhanna The Unwanted, Cathy Jordan (giotár, bodhrán), Seamie O’Dowd (giotár), agus Rick Epping (orgán béil), cuireadh deis ar fáil sa chlár teagaisc do na rannpháirtithe chun taithí a fháil ar réimse stíleanna agus teicnící ceoil chomh maith le neart deiseanna le bheith ag canadh. Cuireadh deireadh leis an gclár le taispeántais neamhfhoirmeálta ag deireadh mhí na Bealtaine mar chuid d’Fhéile na Bealtaine.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo: Roscommon Teaching Residency agus breathnaigh ar roinnt blaisíní óna dtaispeántais.

Stay up to date

×