Tá an Clár Éire Ildánach á threorú ag fís go mbeidh an deis ag gach duine in Éirinn a gcumas iomlán cruthaitheach a bhaint amach.  Tionscnamh cúig bliana de chuid an Rialtais atá ann, ó 2017 go 2022, ina gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí.

Image of books

Cultúr, comhrá agus craic

Tá deis agat go fóill feabhas a chur ar do chúpla focal agus Bliain na Gaeilge, bliain cheiliúrtha ár dteanga náisiúnta, ag teacht chun deiridh. Bí páirteach sa chraic agus tú ag cur feabhais ar do líofacht!

Animation Still