Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Tionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Scroll
3 min read

Tionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

3 min read

11/11/21

Tionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Tá beagnach gach ceann de na 15 tionscadal nuálacha arna maoiniú ag Ciste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide €2 mhilliún Éire Ildánach ag dul ar aghaidh anois!

Díríonn an Ciste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide ar chur chuige cruthaitheach a thabhairt chun na hathruithe is gá a léiriú agus a dhéanamh chun dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Ag taispeáint suiteálacha soilse le cósta, bealaí siúil pailneora, saothair ealaíne a ghineann fuinneamh in-athnuaite, comhoibrithe uathúla agus go leor eile, roghnaíodh na 15 tionscadal as 166 iarratas mórthaibhseach.

 

Tionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Open Video

Léigh tuilleadh faoi na tionscadail agus lean a ndul chun cinn trí na naisc thíos:

ACT Waterford, Port Láirge

Baint an Aeir, Gaillimh

Corca Dhuibhne Inbhuanaithe, Ciarraí

Creative Climate Action Crumlin, Baile Átha Cliath

Decarbonising Together, Luimneach

Field Exchange, Tiobraid Árainn

Línte na Farraige, áiteanna éagsúla

Repair Acts, An Iarmhí

Ripple, Maigh Eo

Rising, Cathair Bhaile Átha Cliath

Stories of Change, Dún na nGall, Ciarraí, An Clár and Gaillimh

The Bohemian Way, Cathair Bhaile Átha Cliath

The KinShip Project, Cathair Chorcaí

Workers’ Villages, Ros Comáin

 

Leanfaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal deireanach atá fágtha leis The Callan Energy Store, Cill Chainnigh, go gairid.

 

Faigh tuilleadh amach faoin gciste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide.

 

 

Stay up to date

×