Concert

Cill Mhantáin

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá clú agus cáil ar Chill Mhantáin, nó Gairdín na hÉireann mar a thugtar uirthi, as a fios sainiúil cultúrtha agus an tírdhreach gleoite, inspioráideach. Tá cáil ar Chill Mhantáin ar an stáitse domhanda de bharr an méid scannán agus léiriú meán atá cruthaithe ann, agus aithnítear i Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chill Mhantáin luach na n-ealaíon agus an tionchar mór is féidir leo a imirt ar shaoránaigh.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról Chill Mhantáin i dturas cúig bliana an tionscnaimh le réimse leathan pleananna cruthaitheacha in 2017. Is pointe fócais luachmhar iad na hÚdaráis Áitiúla i rannpháirtíocht an phobail agus thug Éire Ildánach cuireadh do gach Údarás Áitiúil dul i mbun rannpháirtíochta agus léiriú a saoránach trí Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta a fhorbairt.

Aithnítear i Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chill Mhantáin luach na n-ealaíon agus an tionchar mór is féidir leo a imirt ar shaoránaigh.

Cuirfear le himeachtaí reatha mar chuid de thionscnaimh Chill Mhantáin, féilte ar nós Fhéile Shnagcheoil Bhré agus an Calary Music Festival, agus is dian-iarrachtaí a bheidh i gcuid eile chun an chruthaitheacht a chur chun cinn trí áiseanna ealaíon agus oidhreachta an chontae ar nós Mermaid Arts Centre, Music Generation Cill Mhantáin agus Theach Russborough.

 

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.