Young girl with face painted

Fine Gall

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Ar bhealach cósta 88km d’áilleacht nádúrtha, uiscebhealaí, tírdhreach agus fiadhúlra, téann oidhreacht shaibhir Fhine Gall siar na mílte bliain, cuimsítear ann tuamaí pasáiste Bhrí Mhór, lonnaíochtaí meánaoiseacha Shoird agus Lusca agus caisleáin ársa Mhullach Íde agus Ard Giolláin. Tá traidisiúin láidre ghortóireachta, talmhaíochta agus iascaireachta sa chontae agus tá oidhreacht shaibhir chultúrtha de stair, ceol agus béaloideas áitiúil le brath ann.

Ar an gcósta aoibhinn, a shíneann ó Bhinn Éadair go dtí ó thuaidh de Bhaile Brigín, tá trí inbhear mhóra chosanta agus gnáthóga riasc goirt chomh maith le 13 thrá áille.

Ó Chiste Foireann Cruthaitheachta Fhine Gall chun tacú le forbairt tionscnamh cruthaitheach agus cultúrtha, go dtí na pleananna bríomhara le haghaidh ionad nua sibhialta agus cultúrtha i Sord, tá an pobal ar fad ag tnúth leis an gcruthaitheacht a chothú.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról Fhine Gall i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna in 2017. Ó Chiste Foireann Cruthaitheachta Fhine Gall chun tacú le forbairt tionscnamh cruthaitheach agus cultúrtha, go dtí na pleananna bríomhara le haghaidh ionad nua sibhialta agus cultúrtha i Sord, tá an pobal ar fad ag tnúth leis an gcruthaitheacht a chothú.