Carlow's County Plan

Ceatharlach

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is contae é Ceatharlach ina dtugtar tús áite d’infheistíocht sa chruthaitheacht mar gheall ar an mbonneagar ealaíon forásach atá ann a aithnítear ar bhonn náisiúnta agus toisc stádas dátheangach a bheith ag an gcontae, a bhfuiltear mórtasach as. Tá an clár oideachas ceoil is mó in Éirinn i gCeatharlach, Music Generation, agus rannchuideoidh a ghréasán saibhir d’áiseanna cultúrtha – ó “VISUAL”, ionad ealaíon den chéad scoth, go dtí an músaem iontach agus seirbhísí leabharlainne, agus tionscnaimh Ealaíon na nÓg a aithnítear ar bhonn náisiúnta – le plean contae de chuid Éire Ildánach a bheidh bríomhar agus speisialta.

Bhain áitritheoirí agus cuairteoirí ar Cheatharlach ó 2017 ar aghaidh taitneamh as tionscnaimh cosúil le Féile Ealaíon Cheatharlach. Is é seo an 39ú bliain ag an bhféile, agus cuimseofar san imeacht iontach seo i gColáiste Phádraig i gCeatharlach i mí an Mheithimh amharc-ealaín, amharclannaíocht, ceol, damhsa, seónna, agus neart eile chun an cultúr agus na healaíona a thabhairt chomh fada le lucht féachana ón mbaile agus idirnáisiúnta araon.

Is contae é Ceatharlach ina dtugtar tús áite d’infheistíocht sa chruthaitheacht mar gheall ar an mbonneagar ealaíon forásach atá ann a aithnítear ar bhonn náisiúnta agus toisc stádas dátheangach a bheith ag an gcontae, a bhfuiltear mórtasach as.

Faigh tuilleadh amach faoi #CreativeCommunities i gCeatharlach le físeáin Victoria agus Simone thíos.

Victoria, Creative Communities
Simone, Creative Communities