Musical play

Laois

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is cuid lárnach de réigiún Shean-Oirthear na hÉireann é Contae Laoise agus áit ina bhfuil láithreáin oidhreacha mar Chaisleán Dharú, Cúirt Ioma agus Carraig Dhún Másc. Is contae í Laois a chuireann a tréithe cultúrtha saibhre go léir i gcroílár an tsaoil dá saoránach go léir. Mar chuid dá Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta faoi Éire Ildánach, tá Laois ag cur leis an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta.

Is cuid lárnach de réigiún Shean-Oirthear na hÉireann é Contae Laoise agus áit ina bhfuil láithreáin oidhreacha mar Chaisleán Dharú, Cúirt Ioma agus Carraig Dhún Másc. Is contae í Laois a chuireann a tréithe cultúrtha saibhre go léir i gcroílár an tsaoil dá saoránach go léir. Mar chuid dá plean cultúir agus cruthaitheachta d’Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Laois an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta.

Tá Laois ag cur leis an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta. 

Cuireadh tús le réimse tionscadal agus tionscnamh le haghaidh Laois ó 2017, ó Chónaitheacht an Fhocail Labhartha de chuid Chomhairle Contae Laoise go dtí feabhsuithe ar an gclár ealaíon, imeachtaí i mbrainsí leabharlainne ag díriú ar cheardaíocht agus ar oidhreacht, agus ar eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, na healaíona agus matamaitic (STEAM), agus digitiú chartlanna Chomhairle Contae Laoise.

 

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.