Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Maeve Higgins: Conas a spreagann Corcaigh mo chruthaitheacht

Scroll
4 min read

Maeve Higgins: Conas a spreagann Corcaigh mo chruthaitheacht

4 min read

24/03/21

Maeve Higgins: Conas a spreagann Corcaigh mo chruthaitheacht

Tá Maeve Higgins, an t-údar sárdhíola, scríbhneoir iomráiteach agus óstach podchraolta, ag tabhairt an léargais chruthaithigh cháiliúil atá aici ar iasacht chun cúrsa scríbhneoireachta neamhfhicsin sé seachtaine a éascú ó Ealaíona Chontae Chorcaí, le tacaíocht ó Chlár Éire Ildánach.

Is deis iontach é an cúrsa scríbhneoireachta sé seachtaine atá oscailte do dhaoine i gCorcaigh a bhog thar lear ach a smaoiníonn ar Chorcaigh mar an baile, nó dóibh siúd a bhog go hÉirinn agus a bhfuil cónaí orthu i gCorcaigh as an nua, do dhaoine de gach scil agus aois foghlaim ó aistí agus tráchtaire chomh dochreidte le Maeve. Le rannpháirtithe ag teacht ó phobail diaspóra, déanfar téamaí mar imirce, baile agus muintearas a iniúchadh ar bhealach comhoibritheach.

Chun an tionscadal a sheoladh, d’iarramar ar Maeve na háiteanna ar fud a cathrach dúchais féin atá ina n-ábhar inspioráide aici a nochtadh.  

“Is scríbhneoir mé agus d’fhás mé aníos i gCorcaigh, agus is dóigh liom go bhfuil gaol idir an dá fhíric sin. Le linn na dianghlasála, bhí ceardlann scríbhneoireachta neamhfhicsin cruthaithí á éascú agam ar líne do dhaoine eile ó Chorcaigh. An casadh? Tá go leor de na rannpháirtithe, mé féin san áireamh, ina gcónaí thar lear anois. Tá daoine eile tar éis bogadh go Corcaigh ó thar lear. Is ceardlann í don diaspóra, fréamhaithe i gCorcaigh, agus chuir sé mo fhiosracht faoi áit agus faoi chruthaitheacht i réim. Mar chleachtadh spraíúil, luaigh mé roinnt codanna ar leith den chathair agus den chontae a d’fhéadfadh spiorad cruthaitheach aon duine a mhúscailt.”

Above: The Shandon Bells and St. Anne's Church

Cloigíní an tSeandúin

“Is pribhléid annamh é nuair a osclaíonn séipéal a gcloigtheach céad bliain don phobal, ach sin an rud atá á dhéanamh ag Eaglais Naomh Áine sa Seandún ó bhí mé i mo pháiste. Ní hamháin go bhfuil cead agat na 135 céim a dhreapadh agus an clog ollmhór i gcás sa túr cloig a scrúdú ar do bhealach suas, tá cead agat ansin na cloig a ghlao chun go gcloisfidh an chathair ar fad iad. Tá amhráin agus filíocht spreagtha ag na cloig agus tá an túr ar cheann de na sainchomharthaí marthanacha sa chathair, meabhrúchán ilchéadfach faoin áit a bhfuilimid. ”

Penneys ar Shráid Phádraig

“Fabhraí bréige, spraedhonnúchán agus cultacha colainne lonracha; is cineálacha féinléirithe agus cruthaitheachta iad seo go léir. Níl aon áit chomh inacmhainne le Penneys nuair is mian leat stíleanna nua a thriail duit féin, nó mar atá daoine eile á dhéanamh a fheiceáil. Ní gá duit aon rud a cheannach chun tacú le faisean gasta chun taitneamh a bhaint as siúl tríd na pasáistí agus an rud atá sa séasúr seo a fheiceáil, bíodh sé ina ealaín ingne casta nó luiteoga svaeid le frainse.”

Above:

Teach Fota, Crannlann agus Gairdíní

“Féach ar leanaí ag rith idir thiús de chrainn choimhthíocha nó ag seasamh ag breathnú ar bhuinneoga beaga bídeacha glasa sna tithe gloine oibre agus is furasta dearmad a dhéanamh ar stair choilíneach tithe móra mar an gceann seo. Rud atá tábhachtach anois ná go bhfuil cead isteach saor in aisce anois ag an bpobal agus go bhfónann siad mar fhairsinge glasa a chuidíonn linn a thuiscint gur cuid den dúlra muidne freisin. Tagann ‘The Secret Garden’ chun cuimhne nuair a aimsíonn tú tú féin san fheirm Victeoiriach álainn atmaisféarach. Le Caisleán Bhéal an Bhealaigh le feiceáil díreach os cionn an droichid sa Chóbh, is áit iontach é le cuimhneamh air agus filleadh ar gach uair a dteastaíonn uait éalú ón réaltacht agus a bheith cruthaitheach.”

An Margadh Sasanach

“Feidhmíonn margadh na cathrach mar áit chruinnithe freisin. Tá sé seo tábhachtach mar nuair a thagann daoine le chéile, tagann scéalta le chéile. Ní féidir le haon ealaíontóir maireachtáil i bhfolús, agus trí fhaisnéis agus tuairimí a roinnt, is féidir linn cur leis na scéalta níos mó a mhúnlaíonn ár sochaí agus tuiscint níos fearr a fháil orthu. Cuid ríthábhachtach de chleachtas go leor scríbhneoirí is ea éisteacht lena bhfuil daoine ag caint faoi agus an chaoi a bhfuil siad ag caint faoi. Agus má éiríonn leat é sin a dhéanamh le píosa de chíste caife amuigh ar bhalcóin The Farm Gate Cafe, is amhlaidh is fearr é. ”

 

Above:

Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí

“Tá 25 leabharlann i gcathair agus i gcontae Chorcaí, tá saorchead isteach chucu agus tá siad uile inrochtana ar líne freisin. Is mór an luach domsa i mo scríbhneoir leabhair a léamh agus éisteacht le closleabhair, agus gach uair a mbíonn bloc cruthaitheach os mo chomhair, cuirim mo mhuinín i roinnt de na scríbhneoirí is fearr liom agus coimeádann siad cuideachta liom go dtí go mbeidh mé réidh le tosú arís. ”

Féach níos mó de na himeachtaí agus na tionscadail a dtacaíonn Éire Ildánach leo ar fud Chontae Chorcaí.

Stay up to date

×