Children's legs and teddy bears

Cruinniú na nÓg: Cad atá ar siúl i Mumhan?

18 Meitheamh 2018
3 nóim á léamh

Faigh amach faoin spraoi cruthaitheach go léir a bheidh ar siúl i gCúige Mumhan le haghaidh Chruinniú na nÓg ar an 23 Meitheamh.

Níl ach roinnt laethanta le dul go dtiocfaidh sceitimíní cruthaitheacha, óga chun na tíre don chéad Cruinniú na nÓg riamh!

Ar an Satharn, an 23 Meitheamh beidh gach contae, cathair, baile agus sráidbhaile ar bís le taibhléiriú, códú, téatar, ealaín, ceol, léamha, léirithe, imeachtaí speisialta agus go leor eile, ar an lá saor in aisce seo do chruthaitheacht na n-óg.

Agus tacaíocht acu ó RTÉ agus Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, déanfaidh Cruinniú na nÓg ceiliúradh ar leanaí agus daoine óga agus spreagfar iad chun taithí cheart a fháil ar an gcultúr agus ar an gcruthaitheacht ina gceantar áitiúil.

Má tá cónaí ort i gCúige Mumhan, seo díreach roinnt gníomhaíochtaí agus imeachtaí áitiúla, saor in aisce ar féidir leat taitneamh a bhaint astu:

I gcontae na Brataí, Contae an Chláir, beidh spraoi agus spórt in Inis, áit a mbeidh ceardlanna damhsa Afracach do theaghlaigh. I gCill Chaoi beidh ceardlanna rapcheoil dírithe ar dhéagóirí.

Beidh na Reibiliúnaithe cruthaitheach i gCathair Chorcaí le féile iontach sráidealaíon ar Shráid an Chapaill Bhuí agus picnic eolaíochta ag a mbeidh taispeántais agus turgnaimh iontacha. Líonfaidh filíocht, véarsa agus prós an t-aer ag Dún Eilíse áit a léifidh scríbhneoirí Chorcaí a gcuid saothair do theaghlaigh.

Óstálfaidh Contae Chorcaí féile ealaíon ilchultúrtha do leanaí i nDromach, le cóir leanaí, traidisiúin chultúrtha agus scéalaíocht tharraingteach. Beidh lá cultúir ar siúl i mBaile an Chollaigh, áit a mbeidh siamsaíocht le fáil ag daoine idir cheardlanna drumadóireachta, ealaín agus líníocht chruthaitheach, ceol traidisiúnta na hÉireann agus cluichí sráide ón bpobal Polannach.

Child doing arts and crafts

I gCiarraí, féadfaidh réaltaí óga Lios Tuathail taitneamh a bhaint as Suas Leat, You’re On!, ceardlanna amharclannaíochta, scannáin agus ceoil agus taibhléiriú beo ag deireadh an lae. Spreagfar an tsamhlaíocht i gCill Airne le ceardlanna scríbhneoireachta cruthaithí Tóg do Bheithíoch Féin ina dtabharfar ainmhithe chun beatha. Beidh Leabharlann Chathair Saidhbhín ina mhol ilchéadfach spraoi le seó amharclannaíochta speisialta idirghníomhach a dearadh do leanaí faoi mhíchumas intleachtach.

‘Soilse, ceamara, gníomh!’ a bheidh i Luimneach agus saineolaithe óga scannáin ag tabhairt faoi mhicrea-thaispeántais, ceardlanna, cainteanna agus taispeántais buail isteach – agus spreagtar go mór éadaí a bhaineann le scannáin a chaitheamh! Óstálfar tús eolais phraiticiúil maidir leis an scannánaíocht agus taispeánfar scannáin don teaghlach chomh maith ag Músaem Hunt.

Má théann tú chomh fada le Tiobraid Árann d’fhéadfá éalú leis an sorcas san Aonach, áit a mbeidh Cirque Rí-Rá ag taispeáint a gcuid siamsaíochta sráide, múnlú balúin agus taibhithe amharclannaíochta iontacha ina dtreoraíonn an lucht féachana an seó! Beidh spraoi le fáil i nDurlas freisin le seisiúin bheoga drumaí, ealaíona cosáin, gan trácht ar cheardlanna Lego agus róbait chomh maith.

Beidh leanaí cruthaitheacha na nDéise in ann píosa ealaíne a gcuimhneofar air a fhágáil i bPort Láirge trí chosán mósáic a dhéanamh ar Shráid Uí Chonaill. Agus ní neart go cur le chéile agus na pictiúir mhóra mhillteacha atá le dathú ar Chearnóg Sheáin Roibeird. Ag an am céanna in Ard Caoin, tá sé in am codlata do na teidithe ag an leabharlann... Fág do chuid teidithe le haghaidh am scéalaíochta agus codladh thar oíche Dé hAoine, ansin faigh amach céard a bhí ar siúl acu thar oíche ar an Satharn!

Níl anseo ach blaiseadh beag den mhéid a bheidh ar siúl i gCúige Mumhan le haghaidh Chruinniú na nÓg, faigh amach faoi imeachtaí i do cheantar féin agus taispeáin an spraoi atá ar siúl agat ar na meáin shóisialta agus úsáid á baint as an haischlib #MyCruinniu

creative.ireland.ie/cruinniu