Nuacht

Girl doing art

Clais ealaíonta Loch Garman

Tá dhá thionscnamh atá lonnaithe i Loch Garman ag ardú feasachta maidir le cultúr sainiúil na tuaithe agus maidir leis an tábhacht a bhaineann lenár n-oidhreacht áitiúil a thuiscint, mar atá anois, mar a bhí agus mar a bheidh amach anseo.